Göteborg
Centerpartiet lokalt
  • / David Bernardi

David Bernardi

David


Verksamhetsutvecklare för Centerpartiet i Göteborg

David Bernardi är Centerpartiet i Göteborgs verksamhetsutvecklare och arbetar med distriktets organisation, verksamhet, planering och administration. Kontakta honom om du har några frågor kring medlemskap, administration, medlemsutskick eller liknande.

Error: 400 Bad Request for URL https://graph.facebook.com/centerpartietgoteborg/posts?access_token=EAADQSbv0yUMBAAs2ZBgya6FL4tZBGvMe4nqSJn2nrZBzgi3C08BqhSBnb4bFbkQ9gM8FOiWoZBp9ZAWtvChXmtPQrQBPpFb1lPStFqz549P56vG26F0Fv6FtqdqW5ZCflHOXEqsBdrRZBjzZBU7CZAOVQGqcsKQ0UNJkZD&limit=5&fields=id%2Cmessage%2Cdescription%2Ccreated_time%2Cfrom%2Cfull_picture%2Cshares%2Ccomments.limit%280%29.summary%28true%29%2Clikes.limit%280%29.summary%28true%29 Gick inte att hämta senaste Facebook-listning.