Insändare

Vad skiljer anmälningsplikt och angiverilag?

Johan Malmros (C), distriktsordförande för Centerpartiet på Gotland och Eva Nypelius (C), 2:e vice ordförande för Regionstyrelsen på Gotland.

Svar till Anna Haacks (KD) och Sara Lidqvists (KD) insändare: Sluta skrämmas om angiverilag

Den 29 augusti skrev Anna Haack (KD), ersättare i HSN och Sara Lidqvist (KD), gruppledare ett svar på insändaren "Nej, regionens anställda ska inte tvingas till angiveri" där de uttrycker att "det vore klädsamt att politiker på högsta nivå på Gotland väntar på vad utredningen kommer fram till innan man skrämmer folk med något som inte finns".

Anmälningsplikt eller informationsplikt är vad Tidöpartierna kallar det. Konkret handlar det i nuläget om att anställda i offentlig sektor kan bli skyldiga att anmäla papperslösa om lagen träder i kraft.

”Kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Det innebär att myndigheter som en person kan komma i kontakt med får ett ansvar för att säkerställa personens lagliga rätt att vistas i Sverige”, står det i Tidöavtalet.

Inom regionen kommer bland andra anställda inom vården, lärare, förskolelärare, elevassistenter, barnskötare, socialsekreterare och bibliotekarier och personal på idrottsanläggningar i kontakt med papperslösa. Att Tidöavtalet, som Anna Haack (KD) och Sara Lidqvist (KD) skriver i sin insändare, öppnar för ett undantag för vårdpersonal och att frågan ska utredas närmare räcker inte för oss i Centerpartiet. Att endast vårdpersonal kan komma att undantas är inte nog. Idag har papperslösa barn rätt till skola och vård. Om anmälningsplikt införs är det osäkert om papperslösa kommer våga ta den kontakten, vilket riskerar att förstärka det skuggsamhälle som regeringen säger sig vilja bekämpa. Justitieutskottets ordförande Richard Jomshof (SD) anser dessutom att plikten ska omfatta ”alla offentliganställda”.

För bara några dagar sedan skickade regionstyrelsen på Gotland in en skrivelse till regeringen med uppmaning att inte införa anmälningsplikt för anställda inom vård, skola och omsorg på Gotland. En skrivelse som samtliga politiska partier på Gotland valde att stå bakom. Därför ställer vi oss frågande till varför Anna Haack (KD) och Sara Lidqvist (KD) nu försvarar förslaget och regeringen, trots att alla gotländska partier enades.

Precis som det står i Region Gotlands ståndpunkter om Tidöavtalets förslag till ny anmälningsplikt anser vi att: ”Förslaget skulle också ha en stor negativ inverkan på arbetsmiljön för offentliganställda. Att tvingas rapportera papperslösa skulle innebära en etisk stress och försvåra för dessa yrkesgrupper att göra sitt jobb. Offentlig sektor präglas redan i dag av stor personalbrist, där dåliga arbetsvillkor och stressrelaterad ohälsa ofta är orsaken. Låt professionerna inom offentlig sektor ägna sig åt det viktiga arbete de är utbildade till – inte åt att anmäla papperslösa.”

Eva Nypelius (C), 2:e vice ordförande för Regionstyrelsen på Gotland
Johan Malmros (C), distriktsordförande för Centerpartiet på Gotland