Pressmeddelande:

Halmstadscentern klubbar sitt valmanifest

Jenny Axelsson, kommunråd (C) har lett valmanifestgruppen som tagit fram utkastet till valmanifest.

 

Den 8:e februari arrangerar Centerpartiet i Halmstad sin årsstämma på Snöstorps Allmogegård. Ett valmanifest kommer att fastställas med den politik som Halmstadscentern går till val på.

Centerpartiet i Halmstad håller sin årsstämma den 8:e februari och spikar då den politik som partiet kommer att gå till val på lokalt i Halmstad. Som ett av den styrande majoritetens partier är valmanifestet en viktig del i Halmstadspolitkens utveckling under den kommande mandatperioden. Jenny Axelsson, kommunråd och kommunstyrelsens förste vice ordförande toppar Halmstadscenterns kommunlista och har lett valmanifestgruppen som tagit fram programmet.

''Det är ett riktigt framtidsprogram som ser hela Halmstad kommun och bygger på en hållbar politik för att möta de miljöutmaningar som vi står inför'' säger Jenny. ''Centerpartiet tror på en miljöpolitik som utvecklar både stad och land. Allt från luftkvalité till vattenförsörjning, förnybar energi och närodlad mat - det handlar om framtidens samhälle och det tar vi i Centerpartiet ansvar för. Det här valmanifestet lägger ut inriktningen för ett hållbart Halmstad byggt på närodlad politik.''

Förslaget till valmanifest är indelat i tre huvudkapitel som kommer att fungera som Halmstadscenterns huvudfrågor i valet.

  • Hela Halmstad
  • Trygghet
  • Miljö och klimat

Valmanifesten kommer att finnas tillgängligt på Centerpartiet i Halmstads hemsida sedan när det är klubbat. Under torsdagen besöker även Magnus Ek, förbundsordförande för Centerpartiets Ungdomsförbund och förstanamn (1) för Östgötacenterns riksdagslista, Halmstad. Han kommer att tala på årsstämman och berätta om CUF:s valrörelse.

 

Kontaktuppgifter till Centerpartiet i Halmstads listetta:

Jenny Axelsson, kommunråd

jenny.axelsson@centerpartiet.se / 070-356 38 64

 

Följ oss gärna på Facebook!