• / Nyheter
  • / Halmstadscentern på kommunfullmäktige!

Halmstadscentern på kommunfullmäktige!

Den 13:e februari är det sammanträde för kommunfullmäktige på Rådhuset i Halmstad. Centerpartiet är givetvis med! Läs mer om vad vi kommer att trycka på här:

’’Kommunfullmäktige är själva knutpunkten för kommunpolitiken.’’ säger Camilla Widepalm Heurén, gruppledare för Halmstadscenterns fullmäktigegrupp. ’’Man kan säga att det dagliga arbete som vi gör i nämnder och bolagsstyrelser redovisas och samordnas på kommunfullmäktige.’’

Dagens fullmäktigesammanträde kommer att handla om flera saker, en av sakerna är den politiska organisationen. I och med valår är det brukligt att de olika kommunerna och landstingen ser över sina organisationer. Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att bland annat fastslå antalet kommunråd till (5) stycken varav majoriteten förfogar över tre (3) och minoriteten resterande två (2). Ett annat förslag som ska behandlas är inrättandet av tre olika utskott under kommunstyrelsen. Personal- och ledningsutskottet, Samhällsbyggnadsutskottet och Utskottet för tillväxt och hållbar utveckling. Det handlar om att stärka personalfrågorna och tydligare lyfta de strategiska tillväxt- och näringslivsfrågorna i kommunstyrelsens arbete.

Ett annat ärende handlar om exploatering inom vattenskyddsområden. Centerpartiet, som ett styrande parti i majoriteten, tycker att det är viktigt att skapa en bra balansgång mellan att värna skyddade vattendrag samtidigt som vi främjar företagsamhet och tar ansvar för kommunens vattenförsörjning.

’’För Centerpartiet är vattnet en väldigt viktig miljöfråga’’ säger Jenny Axelsson, kommunråd (C). ’’Det är viktigt att Halmstad har en tryggad dricksvattenförsörjning. Att skapa en långsiktig vattenförsörjning är viktigt för såväl halmstadsborna, näringslivet som lantbruket. Det är också någonting som vi i Centerpartiet prioriterar.’’

Ett annat viktigt fullmäktigeärende handlar om att slå ihop Destinationsbolaget och Näringslivsbolaget till ett nytt bolag.

Följ mer i Centerpartiet i Halmstads arbete på vår Facebook-sida!

 

Kontaktuppgifter till Centerpartiets företrädare:

Jenny Axelsson, kommunråd

jenny.axelsson@centerpartiet.se / 072-157 44 76

 

Camilla Widepalm Heurén, gruppledare

Camilla.w.heuren@centerpartiet.se / 070-752 20 08