• / Nyheter
  • / Smarta bi-drag, fler entreprenörer som ökar den biologiska mångfalden

Smarta bi-drag, fler entreprenörer som ökar den biologiska mångfalden

Centerpartiet i Halmstad kommun vill öka den biologiska mångfalden. Centerpartisterna Yngve Kihlberg och Håkan Björklund föreslår därför att Halmstad kommun satsar på levande vildängar och insektshotell i rondellerna.

 

Centerpartiet i Halmstad driver ständigt på för beslut som minskar påverkan på klimat och miljö.
Vi går också i täten när det gäller att värna den biologiska mångfalden, inte minst för att skapa bättre förutsättningar för vår lokala matproduktion.
- Vi vet att det spelar stor roll hur vi lokalt i Halmstad hanterar de utmaningar som vi står inför på miljöområdet, säger gruppledare Yngve Kihlberg.

Det är självklart att involvera såväl de stora utmaningarna som vattenbrist, översvämningsrisk som att förenkla för Halmstads invånare att göra klimatsmarta val i vardagen. Vi måste också öka takten med hur vi samordnar kommunens hållbarhetsarbete. Klimatet kan ju som bekant inte vänta längre. Det är just det som är en nyckelfråga, hur vi samtidigt kan hantera de stora såväl som lite mindre frågorna utan att känna hopplöshet. Vad måste planeras på längre sikt och vilka saker vi kan vi ta tag i direkt. Centerpartiet i Halmstad vill inspirera, förenkla och hitta motivation att möta vår största ödesfråga, den om klimatet.

Konkret arbete

Ett sätt att jobba mer konkret med hållbar utveckling är att titta specifikt på kommunens grönyteskötsel.
- Centerpartiet i Halmstad vill därför öppna upp för att ställa om klippta gräsytor och likt andra kommuner istället anlägga levande vildängar, säger ordförande för Centerpartiet i teknik och fritidsnämnden Håkan Björklund. Ju fler olika slags djur och växter på en plats, desto större biologisk mångfald har platsen. Självklart ska även Halmstads kommun gå i bräschen och skapa ännu bättre förutsättningar för ökad livskvalitet. Om vi hjälper naturen så kommer naturen hjälpa oss.

Stor betydelse
Pollinerande insekter som vilda bin, humlor, honungsbin, fjärilar m.fl. är viktiga för den biologiska mångfalden. Många växter är helt beroende av att insekter pollinerar blommorna för att frön ska bildas vilket är avgörande för växternas spridning och fortlevnad. Det gäller både vilda och odlade växter. Inte minst inom livsmedelsproduktionen där mer än 30 procent av all produktion är helt beroende av pollinerande insekter.

- För att främja de pollinerande insekterna i hela landskapet är det viktigt att gynna pollen- och nektargivande växter i såväl stad som land, säger Yngve Kihlberg.

Pollinerande insekter borgar för både vår livsmedelsförsörjning och en vacker och hållbar natur. Vi vill öka mångfalden och göra vår kommunala areal mer blomrik på ett naturligt sätt och samtidigt minska kostnaderna för parkdriften. Om vi gör detta nu blir vi också mer klimatsmarta på sikt då dagens gräsklippare i mångt och mycket är fossildrivna.

Insektshotell i rondellerna

- För att ytterligare öka mångfalden ser jag gärna att vi placerar insektshotell i rondellerna och kommer ge förvaltningen i uppdrag att göra en kartläggning över platser och områden som lämpar sig att ställa om från traditionell gräsklippning till mer vildängsytor. Att anlägga en vildängsyta har en initial kostnad men på sikt gör vi både ekonomiska såväl som miljömässiga vinster, säger Håkan Björklund.