Ordförande har ordet avsnitt 2

Centerpartiet i Halmstad har fantastiska sex ordförandeposter i nämnder och kommunägda bolag efter valet 2018. I Samhällsbyggnadsutskottet, Kulturnämnden, Teknik- och fritidsnämnden, Servicenämnden, HFAB och Halmstad stadsnät. För att våra medlemmar och väljare ska få insyn i det som görs tänker vi publicera kortare intervjuer med våra ordförande under hösten. Näst på tur är Håkan Björklund, ordförande i Teknik- och fritidsnämnden.

Hör Håkan berätta om sitt uppdrag och vilka frågor vi fått igenom.

 

Vem är Håkan?

52 år

Gift med Josefin

Tre barn, Sara 8, Tilda 6 och Alva 2 år

Grundskollärare i Matematik och No-ämnen på Gullbrandstorpsskolan

Fritiden – Bor med familjen i en villa på Vallås där vi trivs väldigt bra. Tycker om att vara med familj och vänner på fritiden, fixa med trädgården och huset, laga mat och tar gärna en runda golf ibland. Musik är också del av livet och sjunger i två körer, Cappella Snöstorp och Halmstads Vokalensemble.

Medlem sedan 2003 och har haft uppdrag för partiet sedan 2004 som ledamot i bland annat Arbetslivsnämnden, Utbildningsnämnden, Utbildnings-, och arbetslivsnämnden där han även var ordförande halva mandatperioden 2014-2018, när han tog över efter Jenny Axelsson. Sedan valet 2018 ledamot i kommunfullmäktige samt ordförande i Teknik-, och fritidsnämnden. Har också kyrkopolitiska uppdrag i Snöstorps församling.

Vad gör Teknik-, och fritidsnämnden?

Teknik-, och fritidsnämnden ansvarar bland annat för att hjälpa och stötta föreningslivet med dess behov av lokaler, samt hanterar bidrag till dem. Tillsammans med RF-SISU sker samverkan med olika typer av stöd i form av till exempel styrelse, och ledarutbildningar.

Förvaltningen sköter även driften av kommunens idrottsanläggningar och anlägger, utvecklar och underhåller kommunens infrastruktur, som till exempel vägar, gång-, och cykelbanor. Nämnden är också trafiknämnd i kommunen och hanterar därför också frågor som rör trafiksäkerhet.

Förvaltningen har en projektavdelning som utför både mindre och större projekt på beställning från Samhällsbyggnadskontoret. Några som kan nämnas under denna mandatperiod är färjeläget för Stena Line, Södra infarten, Ranagård och Gamletullsbron, m.fl.

Förvaltningen har ca 250 anställda. Nämnden består av elva ledamöter och fem ersättare. Av dessa ledamöter och ersättare är tre från Centerpartiet.