Vi vill se en attraktiv och hållbar utveckling i Halmstad

Detta är en replik på insändaren ”Är detta en utveckling vi vill ha i framtidens Halmstad?” från 23/10.

I förslaget till ny översiktsplan har vi räknat på i medeltal tre våningar för flerbostadshus och en till två våningar för radhus, kedjehus och villor. .

Som politiker i kommunstyrelsen och kommunråd i Halmstad är vårt svar på insändarskribenternas fråga: Vi vill att Halmstad utvecklas på ett bra och hållbart sätt. Det är en av anledningarna till att vi tar fram en ny översiktsplan för kommunen som sträcker sig 30 år framåt i tiden. I Framtidsplan 2050 finns utrymme att både bygga nya bostäder och att bevara skogar, parker och andra gröna miljöer i hela kommunen.

Våra stadsnära skogar är mycket uppskattade och värdefulla. Det är därför vi i granskningsförslaget väljer att bevara och skydda största delen av Eketångaskogen. Vi bevarar drygt 80 hektar av skogen, inklusive naturreservatet som omfattar 19 hektar. Det är ett stort grönområde i staden, lika stort som hela Galgberget och Linehedsparken tillsammans.

Vi gör också plats för bostäder i Eketånga. 1 000 nya bostäder i en attraktiv del av Halmstad där många vill bo. Men på ytan för bostäder, som omfattar ungefär 35 hektar (inte 3,5 hektar som insändarskribenterna hävdar) görs ingen plats för några 12–14 våningars hus. I förslaget till ny översiktsplan har vi räknat på i medeltal tre våningar för flerbostadshus och en till två våningar för radhus, kedjehus och villor. Nya bostäder där våra invånare kan glädja sig åt närhet till natur, stränder och golfbanor.

Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande

Jenny Axelsson (C), ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott