Cykelvägar mellan Holm och Kvibille på gång!

Äntligen! En av Centerpartiet Halmstads prioriterade frågor för mandatperioden har varit gång- och cykelväg mellan Holm-Kvibille-Slättåkra. Nu kan vi glädjas åt att första steget är ett steg närmare förverkligande. Sträckan mellan Holm och Kvibille.

- Detta är något vi prioriterat lokalt i flera år och som vi också haft med som en valfråga, därför känns det extra roligt att det nu äntligen blir verklighet, säger Annika Johansson Sävborg (C), Holms centeravdelning.

Det är många som cyklar sträckan redan idag och nu kan de göra det utan att behöva samsas med den tunga trafik som är längs sträckan. På senast mötet med Teknik- och fastighetsnämnden beslutade en enig nämnd att satsa 27 miljoner på projektet, som är ett samprojekt med Trafikverket. Beslutet som togs innebär att Teknik- och fastighetsnämnden har godkänt förslag till medfinansieringsavtal, nu är det upp till kommunfullmäktige att ta det slutliga beslutet. Efter det kan projektet starta.

- Fantastiskt goda nyheter i en fråga vi länge kämpat för. Det ska vara attraktivt att ta välja cykeln i hela kommunen. Centerpartiet drev i valet frågan om en cykelväg mellan Kvibille och Slättåkra, något som vi hoppas ska bli lättare att kunna ta nästa steg i nu när denna sträckan är beslutad om, säger Victor Rundqvist (C) , Kommunråd

Enligt beslutsunderlaget så ska projektet starta som tidigast juli 2023 med trolig utbyggnad 2027–2028. Detta förutsatt att medfinansieringsavtal tecknas och vägplanen vinner laga kraft. En utbyggnad av gång-och cykelväg mellan Holm och Kvibille skulle förbättra trafiksäkerheten och öka möjligheterna till skol-och arbetspendling. Avtalet innebär en bedömd kostnad för Halmstad kommun på cirka 27,1 mnkr kronor i prisnivå från december 2022. För att Trafikverket ska starta projektet med åtgärderna kopplade till gång- och cykelvägen så behöver ett medfinansieringsavtal vara undertecknat.