Plönningeskolan åter i användning

 

Idag kan vi slå oss för bröstet som Centerpartister i Halmstad. Vårt förslag om att använda Plönningeskolan som kommunal skola när elevkullarna ökar i norra Halmstad är nu beslutat. Det innebär att eleverna i Harplinge och Haverdal slipper trängas på skolgården på Lyngåkraskolan och ha undervisning i tillfälliga paviljonger som var planerat.

-Detta är enormt glädjande och känns det känns väldigt bra att vi fick gehör i denna för oss och de boende i orterna viktiga fråga, säger Jessica Geijer som är en av dem som drivit frågan i Barn- och ungdomsnämnden. På Plönningskolan finns gott om plats, både utomhus och inomhus och kommunen slipper dessutom hyra dyra paviljonger som tillfälliga lösningar.

När C lyfte frågan i våras fick vi stort gensvar från de som berörs, föräldrar och barn i Harplinge och Haverdal. Sedan dess har kontakter med ägaren av Plönningeskolan och kommunen tagit fart och nu är det klart att kommunen hyr in sig i de befintliga lokalerna.

Bakgrunden är att det från och med hösten 2024 måste beredas utrymme för runt 300 elever i årskurs 4–6 som inte längre får plats på varken Haverdals Byskola eller Lyngåkraskolan i Harplinge. I december 2022 antogs ett förslag av Barn- och Ungdomsnämnden att inhysa de ökade elevkullarna på en redan trångbodd Lyngåkraskola med hjälp av inhyrda paviljonger.

För oss i Centerpartiet Halmstad är det viktigt med långsiktighet och hållbarhet. Därför kommer vi lyfta Plönningeskolan som fortsatt skollokal i framtiden för elever i norra delen av kommunen