Halländskt näringsliv drabbas av regeringens politik om arbetskraftsinvandring

Besöksnäringen och de gröna näringarna, som är stora näringsverksamheter i Halland, hör till de stora förlorarna när regeringens utredning om arbetskraftsinvandringen presenterades idag. Centerpartiet är mycket kritiskt till den näringslivsfientliga politik som idag drivs igenom av regeringen i samarbete med Sverigedemokraterna.

- Det är mycket upprörande att regeringen nu tänker försvåra ytterligare för det halländska näringslivet. Det är illa nog med de höjda arbetsgivaravgifterna och det tidigare beslutade lönegolvet för arbetskraftsinvandringen. Nu blir situationen ännu sämre, säger Christofer Bergenblock.

Nytt lönegolv på 34.200 kronor

I regeringens utredning som presenterades idag föreslås ett nytt lönegolv på 34.200 kronor för utländsk arbetskraft. Det slår effektivt ut möjligheten till att rekrytera extern kompetens inom den halländska skogs- och lantbrukssektorn som idag är beroende av plantörer, djurskötare och maskinförare ifrån tredje land. Det slår också ut möjligheten för den halländska besöksnäringen att rekrytera personal ifrån tredje land trots att man till stor del är beroende av just det.

En utopi för företagen

- Ett lönegolv på den här nivån för utländsk arbetskraft är en utopi för de flesta företagare eftersom det ligger långt över vad den svenska personalen får i lön. Regeringen hänvisar till att företagen istället ska anställa arbetslösa, som i de flesta fall saknar kvalifikationer för att ta dessa anställningar. Istället borde man lägga kraft på att rusta och matcha de arbetslösa emot behoven på arbetsmarknaden, säger Christofer Bergenblock vidare.

Regeringen lyfter att man ska kunna göra undantag för vissa arbetsgrupper, men detta hänvisas till en politisk hantering där risken är stor att Sverigedemokraterna får sista ordet.

- Det är vare sig arbetsmarknadsdepartementet eller Arbetsförmedlingen som vet bäst vilken kompetens som behövs på den halländska arbetsmarknaden. Det gör de halländska företagen, avslutar Christofer Bergenblock.

Se inslaget i Svt

Läs debattartikeln i Hallands Nyheter