• / Nyheter
  • / Riksdagsledamot Ola Johansson(C): -Allt som inte är förbjudet ska vara tillåtet

Riksdagsledamot Ola Johansson(C):

-Allt som inte är förbjudet ska vara tillåtet

Ola Johansson är riksdagsledamot för Centerpartiet i Halland

- Det som behövs nu är inte ord utan handling, säger riksdagsledamot Ola Johansson(C), Halland.

 

Bristen på bostäder hindrar människor att förverkliga drömmar. Utan bostad, inget jobb, inga studier och ingen frihet att själv bestämma. Av landets 290 kommuner är det 240 stycken som uppger att det råder brist på bostäder. Många vill bygga men kan inte. Som Centerpartiets bostadspolitiker ser jag det som allra viktigast nu att bostadsbyggandet ges friare tyglar med färre regleringar.

Just de senare måste vara mer långtgående på landsbygden. Det ska vara möjligt att få fram bebyggelse utan krav på detaljplan. Det måste råda större frihet för markägare och lokala byggföretag att få bygglov beviljade också för områden utanför planlagda tätorter. Det ska vara tillåtet att bygga enstaka flerfamiljshus och småhusbebyggelse på fastigheter utanför planlagt område. Principen här borde vara att det som inte uttryckligen är förbjudet ska vara tillåtet.

Dagens subventionspolitik går ut på att belöna kommuner som redan bygger. De investeringsstöd till hyresrätter som införts är utformade så att de i praktiken missgynnar småorterna och blir obrukbara i stora delar av landet.

Små kommuner och mindre bostadsföretag hindras systematiskt då regler och regeltillämpningar slår hårdast mot landsbygden. Bostadsbyggandet kan ge en positiv spiral där befolkningskurvan är vikande och samhället är på tillbakagång. Med bostäder kommer service, arbetstillfällen, handel, kultur och fritidsaktiviteter åter till byn.

I Centern vill vi hejda tudelningen mellan stad och landsbygd, samt mellan de som har och de som inte har en bostad. Enda sättet att vända utvecklingen är att satsa på byggandet. Bostadspolitiken får inte sluta debatteras, men det som behövs nu är inte ord utan handling.

Läs hela krönikan i Hallands Nyheter!