• / Nyheter
  • / Reepalus förslag är destruktivt

Reepalus förslag är destruktivt

Foto på Mari-Louise Wernersson

Mari-Louise Wernersson är ledamot i partistyrelsen för Centerpartiet

Foto på Stefan Bengtsson

Stefan Bengtsson är regionråd för Centerpartiet

DEBATTARTIKEL Redan i slutet av förra året presenterades ett delbetänkande där det stod klart att Reepalus förslag i praktiken innebär ett vinstförbud för privata välfärdsföretag. Det skulle innebära att tusentals skolor, vårdcentraler och äldreboenden skulle få väldigt svårt att fortsätta sina verksamheter. Många av dem skulle tvingas stänga för gott.

Är detta regeringens svar på problemen med växande köer och sämre tillgänglighet i vården, att avveckla stora delar av välfärden och stänga ned vårdcentraler över hela landet? Är det så regeringen vill förbättra den svenska skolan och höja elevers kunskap, genom att bomma igen välfungerande friskolor runtom i Sverige? För det blir nämligen konsekvensen av utredningens förslag.

Och det handlar inte om gigantiska koncerner som regeringen ofta vill påskina. Tvärtom, de som påverkas är till största delen småföretag. Inom utbildningssektorn har 67 procent av företagen under tio anställda. Inom vårdsektorn är motsvarande siffra 96 procent. Reepalus förslag kommer att innebära att färre vågar tro på sin idé, att färre satsar tid och energi på att utveckla och förstärka välfärden. Det i sin tur leder till sämre kvalitet och inte minst en sämre tillgänglighet.

Förslag som innebär att staten tar bort möjligheten för svenskar att välja skola till sina barn eller vårdcentral när man blir sjuk undkommer förstås inte hård kritik. Sällan har en utredning blivit så sågad. En lång rad tunga remissinstanser, bland annat Riksrevisionen och Konkurrensverket, har kritiserat utredningen.

Inte heller regioner och landsting har jublat. Bara 2 av Sveriges 21 regioner/landsting har ställt sig bakom förslaget. Till och med i de egna leden har regeringen stött på motstånd, med hård kritik från socialdemokrater och miljöpartister runtom i landet.

I Halland har vi haft valfrihet till primärvården genom Vårdval Halland i 10 år. Offentliga och privata vårdcentraler har samma uppdrag och samma finansiering. Vi har både privata och offentligt drivna vårdcentraler som är mycket uppskattade av sina patienter, liksom att det finns både privata och offentligt drivna som har utmaningar för att motsvara patienternas förväntningar. Med samma uppdrag och samma finansiering oavsett driftsformer är det kvaliteten och tillgängligheten som blir avgörande. Det är så vi kan utveckla vården och välfärden.

Reepalus och regeringens förslag är destruktivt och riskerar att leda till att nära hälften av vårdcentralerna i Halland tvingas stänga eftersom de drivs av ett privat företag. Det skulle drabba 140 000 hallänningar som har valt någon av de privata vårdcentralerna. Är du Hans Hoff beredd att driva dessa vårdcentraler till att stänga och vad är ditt besked till alla hallänningar som uppskattar valfriheten och möjligheten att välja en privat vårdcentral?

Stefan Bengtsson (C)

regionråd Halland

Mari-Louise Wernersson (C)

partistyrelsen och VU

 

Läs mer:

Reepalus förslag är destruktivt