• / Nyheter
  • / Fokusera på kvalitet istället för vinster

Fokusera på kvalitet istället för vinster

Valfrihet i välfärden

Centerpartiet vill fokusera på kvalitet istället för vinster. Den som inte kan leverera vård, omsorg eller skola med kvalitet har inte i välfärden att göra. Det gäller alla aktörer.

 

Svar till Sven Hoff (S) HN 2017-06-19:

Det är tråkigt och överraskande att en socialdemokratisk riksdagsledamot bygger sitt ställningstagande på en myt.

Inkontinensskydd (blöjor enl Hoff) vägs för att omsorgstagaren ska få ett korrekt utprovat skydd som är lagom stort och lagom tjockt. Detta görs, på rekommendation från Socialstyrelsen, i både privata och offentligt drivna äldreboenden. Syftet är bland annat att den äldre ska få sova på natten och slippa irriterad hud i onödan. Att det skulle göras för att omsorgsföretagen ska tjäna pengar är en myt.

Då Hans Hoff inte har bemödat sig att ta reda på fakta om en så grundläggande sak inom äldreomsorgen så ifrågasätter vi också att han har någon djupare insikt i effekterna av Reepaluutredningens vinsttak. Vi vill gärna upplysa om att en fjärdedel av alla välfärdsföretag riskerar omedelbar stängning om förslaget blir verklighet. Vinster behövs för att kunna bygga upp en buffert och kunna investera i kvalitetsförbättringar. Vinsttak skapar därför otrygghet för elever, förskolebarn, patienter, äldre och medarbetare inom välfärden.

Centerpartiet vill fokusera på kvalitet istället för vinster. Den som inte kan leverera vård, omsorg eller skola med kvalitet har inte i välfärden att göra. Det gäller alla aktörer.

Välfärden behöver ett politiskt ledarskap som ställer höga krav på kvalitet och följer upp med skarp tillsyn. Att besluten bygger på fakta och inte på myter är för oss en självklarhet.

Stefan Bengtsson (C)

Regionråd Halland

Mari-Louise Wernersson (C)

partistyrelsen och VU