• / Nyheter
  • / Ulla Rickardsson: Centerpartiet står för en öppen och välkomnande kyrka

Ulla Rickardsson: Centerpartiet står för en öppen och välkomnande kyrka

INSÄNDARE:

Varför finns nomineringsgruppen Centerpartiet med i kyrkovalet?

Först , det är fullt möjligt för intresserade att bilda en nomineringsgrupp i kyrkovalet.

Men…drivkraften måste vara att det finns ett intresse för det kyrkliga arbetet. Det intresset finns hos många medlemmar i Centerpartiet.

Ibland sprids en bild av att de förtroendevalda bestämmer vad som ska säjas i predikstolen/ambron. Så är det inte, det finns tydliga gränsdragningar mellan vigningstjänsten/prästerna och förtroendevalda.

Uppdraget är att arbeta för att resurser måste finnas för att våra präster ska kunna sköta det arbetet.

Men ansvar ska också tas för våra kyrko- och andra byggnader, kyrkogårdar, anställda, internationellt- och diakonalt arbete, hjälp i flyktingfrågor, administration mm. Om vi inte har förtroendevalda som finns där vet jag inte hur det skulle gå.

Många centerpartister är beredda att ta detta ansvar. Vi kan det, vi är vana vid det. Därför finns vi med också i kyrkovalet.

De grundvärderingar som ligger till grund i vår ideologi bär också i den kyrkliga verksamheten.

  • Alla människors lika värde
  • Lokalt engagemang
  • En kyrka för alla / en välkomnande öppen folkkyrka
  • Kulturansvaret
  • Ordning och reda.

Tusentals centerpartiser är delaktiga i detta arbete i landet.

POSK skriver i en intervju

Man ska ha kyrklig förankring att om man ska fatta beslut som påverkar församlingar.

Så är det, gäller också för nomineringsgruppen Centerpartiet.

Vi står upp för en öppen, välkomnande kyrka. Våra valsedlar till den lokala nivån, stiftet och kyrkomöte finns i alla vallokaler. Gå och rösta du får X:a för 3 kandidater.

Ulla Rickardsson

Nomineringsgruppen Centerpartiet

Kandidat för kyrkofullmäktige i Falkenbergs Pastorat.