• / Nyheter
  • / Centerpartiet värnar om valfriheten

Centerpartiet värnar om valfriheten

Regeringen och Vänsterpartiet menar att deras lagförslag om vinster i välfärden garanterar en kvalitativ välfärd. I själva verket gör det tvärtom, om det går igenom riskerar väldigt många halländska företag i skola och omsorg att gå i konkurs kommande år. Det skriver CUF Hallands ordförande Emilia Lindgren i en debattartikel.

Förslaget innebär i praktiken att företagen inte får göra mer än sju procent av det operativa kapitalet i vinst. Operativt kapital är ett företags rörelsetillgångar, exempelvis fastigheter och maskiner, minus rörelseskulder, exempelvis löneskatteskulder. Välfärdsföretag som hyr sina lokaler har sällan något operativt kapital, men däremot mycket personal. Uppskattningsvis har ett av fyra välfärdsföretag ett operativt kapital som ligger på minus. Risken är därför stor att många välfärdsföretag kommer att gå i konkurs om förslaget går igenom.

Det är grundläggande företagsekonomi att ett företag som inte får göra vinst inte kan fortsätta sin verksamhet särskilt länge. I Halland arbetar enligt Statistiska Centralbyrån, SCB, 7 911 personer inom den privata välfärdssektorn. Det innebär att bland de 7 911 personerna ska en stor andel behöva oroa sig för sitt jobb.

Regeringen och Vänsterpartiet skanderar till höger och vänster om hur dåliga de privata välfärdsalternativen är – det är minsann bara riskkapitalister som utarmar vår svenska välfärd. Men när Friskolornas Riksförbund sammanställde Skolverkets statistik om skolors riktade meritvärde så är 33 av de bästa skolorna privata och 19 offentligt förvaltade 2017. Att friskolor ligger i toppen är en trend som har hållit i sig från tidigare år.

Något som tydligt påvisar friskolors framgång är det samtal som PM Nilsson uppmärksammade i sin ledare i Dagens Industri (23/1). Ett samtal mellan ordföranden för Skolkommissionen och rektorn på Engelska Skolan i Enskede där ordföranden undrade varför rektorns verksamhet var så bra. Det är ingen slump att Engelska Skolan har 150 000 elever i kö – de levererar kvalité. Vi i Centerpartiet värnar om valfriheten och anser att du ska kunna välja den skola eller omsorg som är bäst för dig. Detta förslag hade slagit hårt mot många välfärdsföretag och därför riskerat denna möjlighet.

Förslaget slår dessutom hårt mot kvinnliga företagare. Kvinnor är underrepresenterade i företagande generellt, men inom välfärdssektorn är de överrepresenterade. 58,5 procent av utbildningsföretagen drivs av kvinnor, och inom vård och omsorg är den siffran 65,5 procent. Välfärdssektorn drivs till stor del av kvinnor som den självutnämnda feministiska regeringen med sitt förslag riskerar att sätta i konkurs.

Det finns många frågor kring detta förslag. Hur ska det behov som de många privata välfärdsföretagen representerar täckas upp om de tvingas gå i konkurs? Många elever och äldre kommer behöva söka sig till de offentliga verksamheter som i många fall redan har maxkapacitet. Det känns inte troligt att regeringen och Vänsterpartiet ens tänkt igenom de praktiska effekterna av detta lagförslag.

Vi vill värna om det fria valet, kvinnligt företagande och kvalitativ välfärd. Vad vill regeringen och Vänsterpartiet? Det kan inte vi svara på men detta lagförslag ger inga positiva tecken. Jonas Sjöstedt inledde presskonferensen om förslaget med att säga att det var en fin dag. För vem undrar vi?

Emilia Lindgren (C)

Ordförande CUF Halland, riksdagskandidat och kommunfullmäktigekandidat i Varberg