Bort med byggbromsen

Debattartikel av Centerpartiets Ola Johansson och Ulrika Axelsson:

Långa och oförutsägbara handläggningstider medverkar till att skapa osäkerhet hos byggföretag och vi riskerar en inbromsning av bostadsbyggandet, nu i ett läge när man borde lägga in en ännu högre växel. Det nyligen utökade amorteringskravet riskerar att bidra till osäkerheten då många presumtiva bostadskonsumenter får svårare att låna och klara av ökande kostnader för amortering som belastar hushållskassan, trots normala inkomster.

Tillgången på byggbar mark måste öka och för det behövs en översyn av systemet med riksintressen som sätter käppar i hjulet för bostäder på platser där det inte på något vis skulle riskera de miljöer man vill skydda. Ett mer närodlat strandskydd som kommunerna själva kan besluta om och ett mer praktiskt sätt att mäta de faktiska effekterna från trafikbuller skulle påtagligt kunna bidra både på landsbygden och i tätorter. Centerpartiet vill minska den krets av intressenter som får lov att överklaga ett byggärende och vi vill utreda effekterna av att påföra en avgift vid överklagande till högre instans för att få bort de så kallade okynnesöverklagandena, som bara syftar till att fördröja och sabotera bostäder som alla är överens om behövs.

Klyvningen av Sverige märks kanske allra mest på bostadspolitiken där vissa orter växer, medan andra kommuner vill bygga men inte kan och många hushåll har råd att betala höga priser för en bostad, medan andra tvingas bo trångt och på osäkra andrahandskontrakt, eller köa i åratal efter en hyresrätt.

Många kommuner i Skåne skulle också vilja se ökade bygginvesteringar från byggföretag, samt privata och kommunägda fastighetsbolag. Det behövs för att möta behovet från en inflyttning av nyanlända, sörja för behoven hos en åldrande befolkning och se till att familjer kan bo kvar. Skolor, föreningsliv och kulturutbud bidrar till attraktivitet, liksom en tillgänglig och snabb kollektivtrafik som gör det möjligt att pendla till arbete och studier. Samhällsbyggandet ska vara långsiktigt och hållbart, ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Det ska också bidra till ett tryggare samhälle, där integration och delaktighet blir naturligt.

Det behövs därför en bredare diskussion över blockgränserna om reformer som underlättar finansiering, bidrar till rörlighet och som sänker trösklarna att bygga och att ta sig in på bostadsmarknaden. Vi ser mycket litet av reformvilja från den rödgröna regeringen inom bostadspolitiken, bara verkningslösa subventioner och bonusar till de snabbast växande kommunerna. Det behövs ett nytt ledarskap för Sverige

Ola Johansson, riksdagsledamot (C), Halland

Ulrika Axelsson, distiktsordförande (C), Skåne