• / Nyheter
  • / Riksdagledamot Ola Johansson: - Det är klimatsmart att bygga mer i trä

Riksdagledamot Ola Johansson:

- Det är klimatsmart att bygga mer i trä

- Trä är ett naturligt och klimatsmart material som växer rikligt i Sverige och Halland, säger riksdagsledamot Ola Johansson som är Centerpartiets bostadspolitiska talesperson på nationell nivå. Foto: Anki Enevoldsen

 

Den halländske riksdagsledamoten och Centerpartiets bostadspolitiska talesperson på nationell nivå Ola Johansson svarar här på varför det är bra att bygga mer i trä.

Varför är trä så mycket bättre än andra byggmaterial?

- Trä är ett naturligt material som det växer rikligt av i vårt land. När trä växer fångar det upp och lagrar koldioxid och så länge det används och inte bryts ner lagrar den koldioxiden. Växande skog som vi använder är därför överlägset ur klimatsynpunkt. Det är bra att även betongindustrin sätter ambitiösa klimatmål, men det är en lång väg kvar tills de kan nås. Dessutom krävs stora investeringar i ny teknik, som till exempel koldioxidlagring under mark, så kallad Carbon Capture and Storage.

Röda stugor med vita knutar då..?

- Javisst är det fint och många trähusfabriker bygger villor. Trä lämpar sig väldigt bra för att serietillverka hus i fabrik. Det är mycket effektivare än att platsbygga. I Halland finns skogen, kunskapen, sågverken och företagen. Vi har Södra som storsatsar i Värö på att såga och korslimma balkar i konstruktioner som ska vara riktigt stabila. Derome inviger sin nya fabrik i höst och då får vi i Halland den modernaste husfabriken i världen.

Går det att bygga höghus i trä?

- Ja. Stommen ska vara i trä för att det ska räknas som trähus, men fasadmaterialet kan se olika ut. De högsta trähusen som byggs i Sverige är runt 20 våningar höga.

Vilka hot finns det mot träbyggandet?

- Det största hotet är regeringens misslyckade bostadspolitik. Bostadsbyggandet ökade med alliansregeringen 2010-2014, men minskar nu under bostadsminister Peter Eriksson (MP). Byggandet har inte nått upp till de nivåer som skulle behövts, istället minskar det. Om trenden fortsätter kommer de trähusföretag som investerar i nya fabriker, inte att kunna utnyttja sin kapacitet. Det behövs mer mark att bygga på.

- Ett annat hot är Miljöpartiet och regeringens fientliga inställning till ägande och aktivt brukande av skogen. För att plantera skog måste den också kunna avverkas, och det vill de försvåra på olika sätt. Kostnader som belastar långa transporter slår direkt mot trähusföretagen som levererar sina moduler på långa och breda lastbilar. Framkomligheten för dessa är avgörande för att hålla kostnaderna nere.

FAKTA:

 

CLT

CLT betyder Cross Laminated Timber (korslimmat massivträ). Det tillverkas av minst tre skikt korsvis limmade enkelskiktskivor. CLT-massivträskivor består av flera lager. CLT består av gran- eller tallvirke.

Källa: Södra

Trähus och brandsäkerhet

Fram till 1994 var det inte tillåtet att bygga trähus med fler än två våningar på grund av brandrisken. Men nya träprodukter och byggtekniker gör det möjligt att bygga stora och höga trähus som har hög brandsäkerhet. Idag kan höga trähus byggas så att de uppfyller våra funktionsbaserade byggregler, där brandsäkerhet främst handlar om att trygga människors säkerhet.

Källa: Brandskyddsföreningen

Korslimmat massivträ kan tillverkas i dimensioner på upp till 3 gånger 16 meter med Södras CLT-teknik.