• / Nyheter
  • / Nu har Kungsbacka över 100 elbilar

Nu har Kungsbacka över 100 elbilar

- Kungsbacka kommun arbetar aktivt för att fordonsflottan ska bli fossilfri. I dag drivs 35 procent av kommunens fordon med fossilfria bränslen, säger Fredrik Hansson.

 

Kungsbacka kommun har gått från 5 procent av fordonen som drivs med fossila bränslen till 35 procent. Målet är att klimatutsläppen ska minska med 40 procent till år 2030.

 

- Senast år 2025 ska fordonsflottan vara fossilfri, säger Fredrik Hansson som toppar Centerpartiets kommunlista i Kungsbacka inför höstens val.

På initiativ från Centerpartiet klubbade kommunfullmäktige en fordonspolicy år 2013. Servicenämnden där Fredrik Hansson är ordförande har det övergripande ansvaret för att utsläppen minskar.

För att kommunen ska kunna styra enligt policyn så har kommunen anställt en fordonsansvarig. När fordon ska bytas ut är det hans uppdrag att se över om det nya fordonet ska gå på biogas eller el.

- Det är viktigt att kommunen är en föregångare i att ställa om fordonsflottan till förnybara bränslen så vi kan nå miljömålen och minska koldioxidutsläppen, säger Fredrik Hansson

Text: Anki Enevoldsen