• / Nyheter
  • / Centerpartiet vill ha ett bra företagsklimat

Centerpartiet vill ha ett bra företagsklimat

Mari-Louise Wernersson och Ola Johansson lyfter en rad viktiga frågor för företagen och jobben i Halland.

 

Tillsyn och tillväxt är viktiga ledord som vi vill jobba efter när det gäller att utveckla näringslivet. Att ett minikrav av regler sätts upp av samhället är självklart men det ska vara lätt att göra rätt och man måste ha en ömsesidig förståelse över det regelverk som är skapat. Det skriver riksdagskandidat Mari-Louise Wernersson och riksdagsledamot Ola Johansson i en debattartikel.

När vi nyligen deltog på Svenskt Näringslivs speed-dejting på Laxbutiken i Heberg hade vi flera bra och intressanta resonemang med olika företagare. De beskriver en bristande förståelse om vilka möjligheter som erbjuds den som vill arbeta inom tillverkningsindustri, mekanisk verkstad, livsmedels- och hotell-/restaurangnäringen. Dessa branscher utgör grunden i det Halländska tillväxtmaskineriet och det är vår plikt att lyssna och agera. Dessa frågor är oerhört viktiga och vill här göra ett antal viktiga markeringar inför höstens riksdagsval.

Det är viktigt att ha ett bra företagsklimat och för att lyckas med det krävs det mycket energi och engagemang. I Centerstyrda Falkenberg med bäst företagsklimat i Halland jobbas det aktivt med mycket nätverkande och på att skapa en väg in till kommunen genom ett aktivt lotsarbete och så lite regelkrångel som möjligt. Ordning och reda är viktigt och bevisligen är det ett framgångskoncept i fler centerledda kommuner. ”Rättviksmodellen” har ju lyfts som ett gott exempel. Det kan påpekas att Centerpartiet i dalakommunen har 30 procent av rösterna.

Företagare vill ha rättvisa och önskar att konkurrens sker på lika villkor och att samma regler gäller alla. Åkeriföretagare beskriver t ex sin frustration över hur ”kollegor” utnyttjar utländska chaufförer med slavkontrakt och brott mot regler om kör- och vilotider. Kontrollen av de s.k. cabotagereglerna utförs inte och de som köper transporterna bryr sig inte om vem det är dom utförs av.

Många företagare upplever reglerna om personalliggare överdrivet detaljerade när det gäller att kontrollera seriös verksamhet för att komma åt fusk och brottslighet. När LO-facken har en direktlinje till Ylva Johanssons arbetsmarknadsdepartement finns inga gränser för hur småföretagens tillvaro kan försvåras. Om en småföretagare ber sin dotter bära ut soppåsen från kaféet riskerar denne en straffavgift på 12 500 kronor om den handlingen inte finns med i liggaren. Den pappersexercis som avkrävs småföretagaren måste stå i relation till nyttan som eftersträvas.

LAS-reglerna som är tänkta som skydd för arbetstagaren mot godtyckliga avskedanden har blivit en inlåsningseffekt på arbetsplatser. Det är en gammal lagstiftning som behöver ses över, där kompetens blir viktigare än anställningsår, som trygghet på arbetsplatsen. Med dagens lagstiftning blir små företag sårbara och ytterst slår det mot arbetstagarna.

Den oftast återkommande utmaningen för Hallands näringsliv är matchningen. Företagen beskriver en situation när ”arbetssökande” som anvisats av Arbetsförmedlingen inte är intresserade av jobbet i sig, enbart av att få ta del av ersättningssystemen. Bemanningsbranschen och de privata aktörerna inom vuxenutbildningen är betydligt bättre än AF på att få in nyanlända och svårplacerade hos företagen. Trösklarna att anställa är för höga, liksom hindren att kunna skilja personer från sitt arbete som inte har ambition eller förmåga att klara av det. Centerpartiets förslag om ett integrationsår för nyanlända och de reformer inom arbetsmarknaden som presenterades under Almedalsveckan innehåller allt det som företagen behöver och vad som krävs för att fler ska kunna bidra till vår välfärd genom arbete.

Tillsyn och tillväxt är viktiga ledord som vi vill jobba efter när det gäller att utveckla näringslivet. Att ett minikrav av regler sätts upp av samhället är självklart men det ska vara lätt att göra rätt och man måste ha en ömsesidig förståelse över det regelverk som är skapat.

Ola Johansson, riksdagsledamot (C)

Mari-Louise Wernersson, riksdagskandidat (C)