Riksdagsledamot Ola Johansson i debatt mot Per Bolund:

Det måste bli enklare för vanliga människor att leva klimatsmart - inte svårare

Centerpartiets riksdagsledamot Ola Johansson debatterar klimatpolitik mot finansmarknads och konsumentminister Per Bolund (MP) i Halmstad.

Ola Johansson i samtal med Centerpartiets kommunråd i Halmstad Jenny Axelsson innan debatten.

 

- Det blir svårt för Miljöpartiet att göra trovärdigt att man klarar att leva upp till höga ideal när man samtidigt måste samarbeta med Socialdemokraterna och inser hur svårt det är egentligen att skapa förståelse för de nödvändiga förändringar som behövs av transportsektorn, människors livsvanor och vår konsumtion. Vi kan konstatera att klimatutsläppen har ökat med 330 tusen ton under Miljöpartiets tid i regeringen, medan de minskade när Centerpartiet satt i regeringen.

Det konstaterar Centerpartiets riksdagsledamot Ola Johansson när han sammanfattar dagens debatt med Miljöpartiets Per Bolund.

Ola Johanssons inledningsanförande (Det talade ordet gäller):

- Det måste bli enklare att leva klimatsmart. Många vill, men tror att det är svårt och innebär uppoffringar. Tvärtom ska det vara roligt stimulerande och lönsamt.

Det sa Centerpartiets riksdagsledamot Ola Johansson när han i dag debatterade klimatpolitik med finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP).

- Centerpartiet vill införa Grönt avdrag, likt RUT- och ROT där du redan på fakturan för tjänsten kan få ditt avdrag. På så sätt slipper vi krångliga ansökningsförfaranden och borttappade kvitton vid deklarationstillfället.

- Det ska gälla installation av solceller, laddboxar för bilar, lagringsbatterier och smarta läsningar som hjälper till i hushållens omställning. Nu bygglovsbefriar vi solceller och tar bort den skatt på solceller som ni infört.

- Miljöpartiets klimatpolitik upplevs som svårtillgänglig. Istället för att stimulera människors kreativitet upplevs den högtravande, dyr, moraliserande, som en tvångströja vanligt folk inte är bekväma med.

- Kilometerskatt – eller som Miljöpartiet benämner det vägslitageavgift slår blint straffar landsbygd och avstånd. I Miljöpartiets Sverige ska alla bo centralt och helst inom cykelavstånd till arbete och service – så ser inte Sverige ut!

- Framförallt är det på landsbygden vi har råvaran som gör den gröna omställningen möjlig – skogen.

- Med kilometerskatt och olika hinder mot att bruka skogen och avverka, drabbas inte bara enskilda. Vi försämrar möjligheterna att använda skogen till biobaserade drivmedel i vägtransporter och flyg, till att ersätta plaster och hållbart bostadsbyggande i trä.

- Byggandet minskar nu. Det är svårt att hitta bostad.

- Det har visat sig vara svårt att styra landet och samtidigt leva upp till löften om höga ideal. Istället får vi symbolpolitik och verkningslösa åtgärder:

- Bidrag till el-cyklar gjordes det ett stort nummer av. Nu vet vi att bidraget främst använts av cyklister till att skaffa ytterligare en cykel, snarare än till att fasa ut bilkörning. Vi vet att det kostat 1 miljard kronor, men har ingen aning om det gjort klimatnytta!

- Centerpartiet höjer miljöbilsbonusen till 100 000 kronor, vilket är mer än regeringens högstanivå, för att vi vet säkert att en utbytt och skrotad fossilbil blir en utsläppskälla mindre på vägarna.

- Beskattningen av trafik ska slå mot drivmedlet istället - och det ska samtidigt göras satsningar som ökar tillförlitligheten och tillgängligheten till kollektivtrafik mellan bostäder och arbete.

- Det görs otillräckliga satsningar på infrastruktur och dessutom råder oklarheter kring höghastighetstågen från regeringspartierna.

- När det gäller trafik återkommer jag gärna, men vid sidan av att satsa på redan befintlig infrastruktur, handlar det om att ta ett vidare grepp på elektrifiering, också för vägtransporter av gods och personer – pendling. Det är en otrolig utveckling, med självkörande fordon, nya sätt att tillföra energi till transportsektorn. Här behövs forskning och innovationer.

- Miljö handlar inte enbart om utgifter inom ett smalt område, utan om helheten. Omställningen sker i alla samhällssektorer och beslutsnivåer. Skatter och skattelättnader kan använda som styrmedel för att främja en önskad utveckling. Mycket görs i kommunerna – inte minst här i Halland där Centerartiet styr på de flesta håll.

- Vi höjer miljöskatterna med 4,5 miljarder kronor mer. Vi introducerar ett grönt avdrag. Vi satsar på dricksvattnet – vårt viktigaste livsmedel och vi satsar på havsmiljö och på att förbjuda plaster som förorenar haven, är fossilbaserade och förgiftar näringskedjorna.

- Under Alliansåren fick vi minskade klimatutsläpp, fler fossilfria fordon och satsningar på förnybar energi som vi inte ser nu. Det är bra med höga ambitionsnivåer och stark övertygelse, men hos Centerpartiet, särskilt här i Halland är vi resultatinriktade och vill se verkstad o resultat istället för vackra ord och storartade visioner. Det är närodlad politik för mig, sa Ola Johansson under debatten.