Inget barn ska stå utan hjälp

Inget barn ska behöva stå utan hjälp från vuxna eller samhället, oavsett var i Halland man bor. Vi vill ta ett samlat grepp från den gravida mamman till det att ungdomen slutat gymnasiet. Det skriver 6 centerföreträdare för Region Hallands lokala nämnder i ett svar till viceordförandena i lokala nämnders debattartikel "Unga i kläm i ekorrhjulet".

En god start i livet och att tidigt få ett samordnat stöd för de barn, ungdomar och familjer som behöver, tror vi är en nyckel för att kunna förebygga psykisk och fysisk ohälsa, samt ett framtida utanförskap. Ofta kan dessa barns behov upptäckas redan i förskoleåldern, eller till och med så tidigt som under mammans graviditet.

Idag saknas det en aktör med huvudansvar för barn- och ungas hälsovård. Ansvaret för barn och ungas välmående är utspritt på flera olika verksamheter. De som är närmast barn och ungdomar arbetar idag inte alltid tillsammans. Det gäller framförallt förskola, skola, elevhälsa, socialtjänst, mödra- och barnhälsovård, ungdomsmottagning och barn- och ungdomspsykiatri. Viktig information om barn och unga riskerar att gå förlorad när samhällets stöttande aktörer inte samverkar tillräckligt.

Vi vill ta ett samlat grepp från den gravida mamman till det att ungdomen slutat gymnasiet. Det ska vara lätt att söka och få stöd och hjälp. Med en väg in menar vi att det ska räcka att söka hjälp på ett ställe, stödet samordnas sedan av kommun och region. Idag läggs för mycket tid på att vänta på andra instanser och remisser, värdefull tid i ett barns och en ung människas liv.

Centerpartiet i Halland har drivit detta under hela mandatperioden i lokala nämnder, psykiatrinämnden och i samverkan med kommunerna. Vi kommer att fortsätta driva på även nästa mandatperiod och ber om ert fortsatta stöd. Inget barn ska behöva stå utan hjälp från vuxna eller samhället, oavsett var i Halland man bor.

Anna Roos, ordf Hyltenämnden

Anna-Lena Emilsson, ledamot Laholmsnämnden

Jenny Håkansson, ledamot Halmstadnämnden

Monica Hansson, ledamot Falkenbergsnämnden

Gun Svensson, ledamot Varbergsnämnden

Marie Björsell, ledamot Kungsbackanämnden