• / Nyheter
  • / Vi vill föra Halland framåt!

Vi vill föra Halland framåt!

Centerpartiets toppkandidater på regionlistan. Från vänster Ove Bengtsson 6:a, Anna Roos 7:a, Christian Lidén 4:a, Helén Andersson 3:a, Kristina Karlsson 2:a, Agneta Åkerberg 5:a och Helene Andersson 1:a.

 

Det är dags att ta ställning till vilken väg Halland ska ta. Vår väg framåt innebär fokus på nära vård, att göra Halland till Sveriges gröna tillväxtregion och att fortsätta hålla Halland helt.

  • Vi vill förstärka vårdcentralerna och att mer vård ska ges i hemmet när det är lämpligt. En vård som är nära skapar trygghet, vilket inte minst behövs för att möta människor med psykisk ohälsa.
  • Halland ska ha två akutsjukhus med förlossning och BB.
  • Kommunikation i östvästlig riktning ska bli bättre. De regionala järnvägssträckorna ska rustas upp och utvecklas för att bli konkurrenskraftiga.
  • Vi vill göra Halland till Sveriges främsta region inom miljövänligt företagande och grön energi. Vi verkar för en utveckling med inriktning på nya innovationer, som ger både tillväxt och långsiktig hållbarhet.

Läs mer i vårt valmanifest!