Det är allvar nu

Sverige är fantastiskt och borde präglas av optimism och framtidstro. Men i stället känner många en stark oro. Det är allvar nu. Det skriver Annie Lööf, Henrik Oretorp och Ola Johansson i en debattartikel.

Snart öppnar vallokalerna och för Centerpartiet är det tydligt att söndagens val handlar om värderingar. Sverige är fantastiskt och borde präglas av optimism och framtidstro. Men i stället känner många en stark oro. Det är allvar nu.

Klyftan är bråddjup mellan inrikes och utrikes födda. Mellan de som har jobb och de som inte har det. Mellan samhällen som har växtvärk och samhällen som bara har värk. Integrationen har misslyckats och det finns platser där barn växer upp utan att någonsin se sina föräldrar gå till jobbet.

Vi håller på att få en permanent bidragsberoende underklass som kan få det än värre när nästa lågkonjunktur kommer. När landet dras isär och klyftorna ökar, så ökar också vanmakten hos många. Känslan att inte bli sedd eller lyssnad på skapar grogrund för misstro och frustration. Det kan leda till ett hårdare samhällsklimat med växande extremism och främlingsfientlighet. Socialdemokraterna har misslyckats med sin huvuduppgift: att bygga ett Sverige som håller samman.

Vi vill stoppa utsläppen, inte utvecklingen. Det som släpper ut och smutsar ner ska beskattas och fasas ut. Det förnybara måste gynnas. Vi vill ställa om fordonsflottan och se fler klimatsmarta lastbilar på våra vägar. Vi vill se mer förnybara bränslen, fler snabba och punktliga tåg och ny grön miljöteknik. Då kan Sverige gå före, vi kan sänka våra utsläpp och bli ett klimatföredöme för resten av världen.

Centerpartiet tycker att landsbygden ska utvecklas, inte avvecklas. Vi vill skapa en närmare vård med kortare vårdköer i hela landet, en närvarande polis som kan öka tryggheten oavsett var du bor. Vi vill genomföra en stor primärvårdsreform under nästa mandatperiod och se 10 000 fler polisanställda. Vi vill dessutom satsa på infrastruktur i hela landet och införa ett landsbygdsavdrag, som kan ge upp till 3000 kronor mer i plånboken för boende på landsbygden.

Regeringen har också försuttit möjlig­heten att genomföra de reformer som Sverige behöver för att bli starkare. Nästa mandatperiod måste därför bli en reformperiod för att förnya Sverige. Det behövs också en genomgripande skattereform som sänker skatten på jobb och företagande och gör skattesystemet enklare. För små företag behöver stora möjligheter.

En röst på Centerpartiet är en röst mot populism, extremism och främlingsfientlighet. Det är en röst för ökad frihet och jämställdhet. En röst för medmänsklighet. Så när vallokalerna stänger på söndag, hoppas vi att du använt din röst för att föra Sverige framåt. Rösta för ett nytt ledarskap för Sverige.

Annie Lööf, Partiledare Centerpartiet

Henrik Oretorp, Ordförande Centerpartiet i Halland

Ola Johansson, Riksdagsledamot och etta på Centerpartiets riksdagslista