Halmstads kommun - en trygg plats med makten nära dig

Fler industritomter i orterna, tågstation i Getinge och ny bro över Nissan. Satsningar som Jenny Axelsson ser gynnar alla i kommunen.

 

Jenny Axelsson, 43 år, kommunråd och förstanamn på Centerpartiets kommunlista för Halmstad:

Hela Halmstad, vad betyder det?

- Halmstad är en stad som flyttar ut sina stadsgränser samtidigt som orterna närmar sig varandra. Vi bygger därför inte för en ort utan för hela kommunen.

Kan du ge exempel på det?

- Halmstad ska vara en stad som är lätt att resa i och resa till. Då underlättar vi för folk att arbeta och bo i hela kommunen. En tågstation i norra delen av kommunen och en ny bro över Nissan är därför viktiga för alla. Vi stärker landsbygden med bra infrastruktur.

Hur skapas tillväxt i Hela Halmstad?

- Jag driver att det ska finnas förutsättningar för företag i hela kommunen, genom nya industritomter i orterna. Jag driver också på nya detaljplaner som möjliggör för villatomter och byggen av flerbostadshus.

Hur gynnar det invånarna?

- När vi har företag på orten får vi underlag till service såsom vårdcentral, skola och deltidsbrandkår. Med företagande kommer en kraft och sammanhållning för människorna på orten.

Väljer du ekologiskt eller närproducerat när du handlar?

- Närproducerat. Jag vill gynna lokalt näringsliv och korta transporter och ger hellre jobb till någon i Harplinge än någon i Argentina.

3 viktiga frågor för Halmstad

  • Halmstad ska växa i alla väderstreck
  • Både unga och äldre i hela kommunen ska känna sig trygga
  • Kommunen ska lägga grunden för en klimatsmart vardag för människor och verksamheter