Jobb och språkstudier från dag ett

 

Många branscher har brist på kompetens. Samtidigt har personer med invandrarbakgrund mycket svårt att få jobb. Om detta samtalar riksdagskandidat Harald Lagerstedt och entreprenören Mathias Frenzel om i ett videoklipp från valstugan i Varberg.

- I Centerpartiet ser vi alla människor som en resurs. De som har kommit hit kan vara med och bidra till samhället och till kompetensförsörjningen, säger Harald Lagerstedt.

Men hur löser man då detta?

- Som arbetsgivare ser jag att den största barriären är språket. Jag skulle vilja skicka med att man satsar mycket på språkutbildning, säger Mathias Frenzel.

Vad föreslår Centerpartiet?

Sverige kan förvänta sig mer av de nyanlända och de nyanlända ska kunna förvänta sig mer av Sverige. Därför föreslår Centerpartiet jobb och språkstudier från dag ett och ett intensivt intregrationsår i form av en Svensk nystart.

Det här är en Svensk nystart

  • Intensiv yrkessvenska

Yrkesförberedande och yrkesinriktad svenska för invandrare (SFI) kombinerat med korta utbildningar och praktik inom samma yrkeskategori.

  • Intensiv praktik inom bristyrken

Praktiken varvas med korta yrkesutbildningar. En anordningspeng ges till arbetsgivaren. I Kungsbacka har man tillsammans med Erlandsson Bygg hittat ett smart upplägg för detta.

  • Obligatorisk samhällsorientering

Alla nyanlända går en utbildning som ger tydlig bild av vilka förväntningar och regler som gäller i det svenska samhället.

  • Ettåriga mentorskapsprogram

Den nyanlände träffar regelbundet en mentor med svensk yrkeserfarenhet .

  • Kunskapscertifikat

De som nått de högt satta målen för yrkeskunskap och språk får ett kunskapscertifikat som tydligt signalerar att individen är redo för svensk arbetsmarknad.

  • Självfinansierat via etableringslån

En svensk nystart finansieras genom att den nyanlände tar ett lån som betalas tillbaka över längre tid enligt samma principer som studielån i CSN.

Läs mer: