Integration och invandring

Vi lever i en globaliserad värld. Fler människor i världen migrerar, både för att söka skydd från krig, terror och förtryck, men också för arbete och studier. Vi står för en reglerad invandring, en migrationspolitik som förenar ordning och reda med medmänsklighet och humanism. Vi vill ha en öppen arbetskraftinvandring för både låg- och högkvalificerad arbetskraft. Sveriges tillväxt är beroende av utländsk kompetens.

Centerpartiet vill:

  • Värna asylrätten och barns möjligheter att förenas med sina föräldrar
  • Resurser ska i större utsträckning riktas mot de mest utsatta, såsom kvotflyktingar.
  • Rätten till skydd är viktigare än snabb tillgång till alla välfärdsförmåner.
  • EU ska ta gemensamt ansvar med jämnare fördelning av flyktingar

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Bild

Anhörighetsinvandring

Ingen människa ska behöva vara skild från sin familj på grund av att man tvingats fly sitt hemland.

Bild

Arbetskraftsinvandring

Arbetskraftsinvandring - Människor som kommer till Sverige för att jobba bidrar till välfärden. Fortfarande finns det regler som krånglar till det i onödan, både för den som vill jobba och för företagen som vill anställa.

Bild

Flykting och Asyl

Såväl de svenska kommunerna som andra länder i Europa behöver ta sitt ansvar när det kommer till flyktingar.

Bild

Integration

Sverige utvecklas när människor från andra länder kommer hit.

Bild

Tiggeri

Centerpartiet ser inte förbud mot tiggeri som en lösning.

Bild

En sammanhållen asylprocess

Vi vill att asylprocessen blir så kort som möjligt, så att en människa som får uppehållstillstånd snabbt kan påbörja en integrationsprocess.

Integration och invandring

Fler än 70 miljoner människor befinner sig på flykt runt om i världen. Situationen är mycket svår för de som flyr när allt fler länder stänger sina gränser. Den fria rörligheten inom EU är en av de viktigaste grunderna för det europeiska samarbetet. För att värna den inre rörligheten behövs en fungerande yttre gräns och en gemensam asylpolitik. Centerpartiet har länge pekat på behovet av att EU tar ett betydligt större, gemensamt, ansvar för flyktingsituationen.

Vi försvarar rätten att söka asyl, rätten för barn att återförenas med sina föräldrar, trygghet för asylsökande och vi arbetar för en effektiv väg till integration. Vi ser de utmaningar som finns och de stora reformer som krävs. För att värna asylrätten måste vi få ett mer ordnat mottagande, styra om migrationen till lagliga vägar och genomföra reformer som sänker kostnaderna för mottagandet och förbättrar integrationen.

Under 2015 tog Sverige emot knappt 163 000 asylsökande varav drygt 35 000 var ensamkommande barn och ungdomar. Det var en situation där ansvariga kommuner, myndigheter och frivilliga krafter sattes under stor press. Det blev uppenbart att Sverige inte var förberett på ett så stort mottagande.

Det är tydligt att Sverige behöver en långsiktigt hållbar migrationspolitik som bygger på en kombination av medmänsklighet och ordning och reda. Därför behövs en blocköverskridande uppgörelse som utgår från den migrationsöverenskommelse som Centerpartiet var med och slöt under 2015.

Det är oerhört viktigt att den som kommer till Sverige snabbt kan börja jobba. Integrationen är helt avgörande. Men vi behöver också se till så att vi har ett bra mottagande och att kostnaderna för mottagandet minskar.

Vi vill styra om migrationen mot mer självförsörjning och med reformer för minskade utgifter. Vi behöver underlätta arbetskraftsinvandring, motverka utanförskap och otrygghet, stärka integrationen, korta handläggningstider, förbättra rättssäkerheten och mycket mer.

Ansvarig talesperson

Jonny Cato
Migrationspolitisk och arbetsmarknadspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Skåne Västra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.