Centerpartiet lokalt

Integration och invandring

Det är bra att människor från andra länder kommer till Sverige för att bo, jobba och leva här. För att det ska fungera bra måste vi genomföra reformer så att fler kan få jobb och kostnaderna kan sjunka.

Centerpartiet vill:

  • Förenkla reglerna så att alla som kommer till Sverige får jobba
  • Stå upp för asylrätten så att människor har möjlighet att komma till Sverige och Europa
  • Sänka kostnaderna så att vi kan fortsätta att ge dem som kommer ett bra mottagande
Bild

Anhörighetsinvandring

Ingen människa ska behöva vara skild från sin familj på grund av att man tvingats fly sitt hemland.

Bild

Arbetskraftsinvandring

Arbetskraftsinvandring - Människor som kommer till Sverige för att jobba bidrar till välfärden. Fortfarande finns det regler som krånglar till det i onödan, både för den som vill jobba och för företagen som vill anställa.

Bild

Flykting och Asyl

Såväl de svenska kommunerna som andra länder i Europa behöver ta sitt ansvar när det kommer till flyktingar.

Bild

Integration

Sverige utvecklas när människor från andra länder kommer hit.

Bild

Migration

Människor som flyttar till Sverige är en tillgång för landet.

Bild

Tiggeri

Centerpartiet ser inte förbud mot tiggeri som en lösning.

Integration och invandring

Att människor från olika delar av världen kommer till Sverige är något som är bra. Det bidrar till att utveckla vårt samhälle på många olika plan. Just nu kommer fler människor än någonsin tidigare till Sverige, vilket ställer stora krav på att mottagande, integration, arbetsmarknad och bostadsmarknad ska fungera. Alla ska ha en god chans att få ett jobb, en bostad, utbildning eller starta ett företag.

Sverige ska vara ett attraktivt land. Det blir vi genom att skapa bra system med exempelvis lägre skatter, enklare regler och frihet för individen att bestämma mer själv. För att människor ska vilja komma hit måste vi också erbjuda en bra arbetsmarknad, bra utbildning och bra bostäder. Vi tror att snabba insatser är det bästa för integrationen, som exempelvis obligatorisk grundutbildning i samhällskunskap, svenska och inventering av kompetenser.

En nyckel för att integrationen lyckas finns hos Sveriges kommuner. De kan göra mycket för att skapa ett bättre företags­klimat och på så sätt locka till sig nya invånare. Sveriges kommuner har ett stort ansvar för flykting­mottagandet. Vi vill se ekonomiska incitament till ett jämnare mottagande mellan Sveriges kommuner. Vi vill också att kommunerna ska få ekonomisk kompensation för sitt flyktingmottagande och ge dem mycket större makt över etableringen och mottagandet.

Människor som kommer hit för att jobba i Sverige bidrar till välfärden. Fortfarande finns det regler som krånglar till det i onödan, både för den som vill jobba och för företagen som vill anställa. Det är både onödigt och dumt. Det är viktigt att snabbt få ett jobb under den första tiden i Sverige. Med mer rörlighet blir arbetsmarknaden mer rättvis för alla och det blir lättare att få ett nytt jobb.

Krig och förföljelse tvingar miljontals människor på flykt. Några kommer till Sverige. Det är vår plikt att ge dem skydd, både som stat och som medmänniskor. Enligt FN:s flyktingkonvention som Sverige och många andra länder har skrivit under ska alla människor som förföljs på grund av ras, religion, nationalitet, etnicitet, sexuell läggning eller politisk åsikt få asyl. Vi värnar asylrätten.

Vi vill se en gemensam flyktingpolitik i Europa där alla länder måste hjälpas åt att ta ansvar för människor som tvingas fly från sina hemländer. Vi vill ersätta Dublinförordningen med ett gemensamt asylsystem där asylsökande kan placeras i alla EU:s stater för att få sitt ärende prövat. Asyl ska sedan gälla för hela EU.

Ansvarig talesperson

Johanna Jönsson
Riksdagsledamot Stockholms kommun, talesperson för migrationsfrågor