Harald leder Hallands valanalys

Harald Lagerstedt leder valanalysarbetet för Centerpartiet i Halland.

 

Harald Lagerstedt leder Centerpartiet Hallands valanalysarbete. Genom enkätfrågor och djupintervjuer har en arbetsgrupp tagit reda på vad som fungerade bra i valrörelsen och vad som kan göras bättre inför valet 2022.

Valanalysen ska fungera som underlag för hur Centerpartiet redan nu ska börja arbeta för att fortsätta skapa framgång i kommande val.

Stort engagemang

- Vi i Halland hade i allt väsentligt en plan för vad vi skulle göra, bra blandning av erfarna och nya kandidater som gick in i valrörelsen med stort engagemang, det bidrog till en riktigt bra valrörelse, säger Harald Lagerstedt.

Många som hade kul

Kristina Karlsson som också är med i valanalysgruppen framhåller att vi syntes och mötte väljarna på många olika platser.

- Vi var många och vi hade kul, säger hon.

Sociala medier

Inför nästa val vill de bland annat gå igång tidigare med kampanjer och filmer på sociala medier och i ett tidigt skede förbereda regionkandidaterna så de kan bidra till att föra ut regionfrågorna.

Hela valanalysen kommer presenteras för Centerpartiet Hallands distriktsstyrelse den 22 november. Därefter kommer distriktsstyrelsen att ta fram förslag på åtgärder och under nästa år påbörja arbetet inför nästa val år 2022.