Christian Lidén föreslås bli ordförande för Hallands Sjukhus

Christian Lidén, Halmstad, föreslås bli ny ordförande för Hallands Sjukhus.

 

Centerpartiets framgång i regionvalet ger resultat i form av ökat inflytande. Jämfört med tidigare år blir det fler platser att fördela inom Centerpartiet och fler ledande positioner. Den stora nyheten är att Christian Lidén föreslås som ny ordförande för Hallands Sjukhus.

Centerpartiet får fler ordförandeposter, vilket ökar våra möjligheter att driva igenom mera centerpolitik. Helene Andersson föreslås få ordförandeskapet i Tillväxtutskottet, Anna Roos får fortsatt förtroende att leda den lokala Hyltenämnden som dess ordförande, i Hallands Sjukhus föreslås Christian Lidén bli ordförande, i Stiftelsen Hallands Länsmuséer föreslås Sven-Anders Svensson som ordförande.

Centerpartiet får också en rad vice ordförandeuppdrag. Kristina Karlsson föreslås bli 1:e vice ordförande i regionfullmäktige, Helene Andersson blir 1:e vice ordförande i regionstyrelsen, Mari-Louise Wernersson föreslås bli 1:e vice ordförande i Regionservice, i Närsjukvården föreslås Ove Bengtsson som 1:e vice ordförande och Maria Bronelius föreslås bli 1:e vice ordförande i Kultur och Skola.

Förslagen är beslutade i Centerpartiets distriktsstyrelse och regiongrupp och följer den överenskommelse som gjorts i Alliansen i regionen. Besluten fattas på regionfullmäktige den 12 december.

Text och foto: Anki Enevoldsen