Halland
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Nytt förslag om att tillåta försäljning av öl och vin i matbutiken

Nytt förslag om att tillåta försäljning av öl och vin i matbutiken

Riksdagsledamot Ola Johansson föreslår att öl och vin ska få säljas i licenserade livsmedelsbutiker.

 

- Tillåt gårdsförsäljning av öl och vin samt i licensierade livsmedelsbutiker.

Det föreslår den halländske riksdagsledamoten Ola Johansson i en motion till Riksdagen.

På senare år har intresset kring gårdsförsäljning ökat markant. Det är ett naturligt resultat av ett ökat allmänt intresse för mat och dryck av närproducerad karaktär, men även av hälso- och miljöskäl; allt fler människor har blivit intresserade av att kunna handla och konsumera lokalt och närproducerat. Även intresset för att få sälja egenproducerade drycker på gårdarna har ökat.

Avskaffa monopolet

- Regeringen bör därför överväga att avskaffa Systembolagets monopol på försäljning av öl och vin och istället tillåta försäljning även i licensierade livsmedelsbutiker. En licensiering skulle förenkla för många boende i glesbygd och även hjälpa små butiker på landsbygden att överleva. Sverige är i dagsläget det enda EU-land som förbjuder lokal gårdsförsäljning av öl, vin och cider. Tillåtande av gårdsförsäljning skulle medföra potential för landsbygdsutveckling, småföretagande och lokal turism.

Den här enskilda motionen har Ola Johansson undertecknat tillsammans med två andra riksdagsledamöter.

Läs hela motionen!