Ett rikare liv i Halland genom lokala initiativ och EU-medel

- Av våra många projekt vill jag gärna lyfta fram Ung i Halland, som är vår egen modell, säger Tore Holmefalk som är ordförande för LLUH-styrelsen.

 

Inom Lokalt ledd utveckling pågår mängder av lokala utvecklingsprojekt i Halland.

- Det här är ett tydligt och lokalt exempel på hur vi kan använda EU-medel och bidra till bästa livsplatsen, säger Tore Holmefalk som är ordförande för LLUH-styrelsen där han representerar den idéella sektorn.

- Tack vare att Region Halland var generösa i förra programperioden har vi kunnat skapa Ung i Halland-projekten, som är en egen modell. Genom Ung i Halland kan ungdomar med bra idéer söka pengar och driva sina egna projekt, säger Tore Holmefalk.

Några beviljade projekt skapade av ungdomar är Friggebod i Frillesås, Ung Digital Kultur i Halland, Motortjejer och Västkustens Vassaste Lantbrukare.

Lokalt Ledd Utveckling Halland erbjuder medel och metoder för människor som tillsammans vill gå från ord till handling. Landsbyggaredagen, Fisketillsyn i sjön Bolmen, Falkenbergs Matdagar, Broa Över i Hylte och Västerhavsveckan är exempel på projekt som fått pengar genom åren.

- Ett riktigt bra projekt är Hagbard och Signe, som är ett teaterprojekt som drivs av Asige Hembygdsförening, säger Tore Holmefalk.

Teatern fäster uppmärksamheten på Asiges unika anknytning till den fornnordiska litteraturens äldsta och mest spridda berättelse, sagan om kärleksparet Hagbard och Signe. Projektet har också en nära anknytning till den lokala entreprenörsandan och småskalig livsmedelsproduktion.

Läs mer om projekten på hemsidan:

lluh.se

Fakta

Leader

Leader är en utvecklingsmetod som funnits inom EU sedan början av 1990-talet. Metoden innebär att engagerade människor i ett lokalt område går samman i trepartnerskap som består av offentlig, privat och ideell sektor, och gör en strategi för hur de vill jobba med att utveckla landsbygden ekonomiskt.

Lokalt Ledd Utveckling Halland (LLUH)

Lokalt Ledd Utveckling Halland är vårt Leaderområdes Leaderförening. Unikt här är att man kan använda finansiering från både Landsbygdsfonden, Havs- och Fiskerifonden, Regionalfonden och Socialfonden.

EU:s fonder och program 2014-2020

Den största delen av EU:s budget består av fonder och program som ska bidra till att förverkliga unionens mål och politik. EU:s fonder och program kan delas in i två grupper: Struktur- och investeringsfonder och Sektorsprogram.

Alla projekt som får stöd ska bidra till målen i EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi, Europa 2020. Målen handlar om sysselsättning, energi och klimat, innovation, utbildning och social sammanhållning

 

EU-projekt för Halland framåt

I Halland bedrivs mängder av utvecklingsprojekt med hjälp av pengar från EU.

EU-program är ett viktigt verktyg för att genomföra Region Hallands tillväxtstrategi.

Västsveriges regionala strukturfondsprogram (ERUF)

De övergripande målen här är att stärka små och medelstora företags konkurrenskraft, bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi och främja en hållbar stadsutveckling. Programbudget cirka 450 miljoner kronor.

Europeiska socialfonden i Västsverige (ESF)

Den här fonden ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och varaktigt ökad sysselsättning på lång sikt. Pengarna här går till kompetensförsörjning och fler i arbete. Programbudget cirka 1 miljard kronor.

Programmet för Öresund-Kattegatt-Skagerack

Här jobbar svenskar, norrmän och danskar tillsammans för att lösa gemensamma samhällsutmaningar. Bland annat används pengarna till innovation, grön ekonomi, hållbara transporter och sysselsättning.

Gränsöverskridande samarbeten

Tillsammans med andra svenska och utländska regioner jobbar Region Halland för att skapa möjligheter och lösa gemensamma utmaningar. Region Halland ingår i följande större, gränsöverskridande allianser och samarbeten:

  • Småland Blekinge Halland South Sweden
  • STRING
  • Greater Copenhagen
  • Europa Direkt Halland