Halland
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Västsvensk industri springer före EU

Västsvensk industri springer före EU

Anna Roos, Kristina Jonäng och Helene Andersson visar en leksaksspade som är en av produkterna som tillverkas av biokomposit, en blandning av biomassa och plast.

 

– Jobben och tillväxten finns hos de företag som ligger i framkant, som fasar ut skadliga kemikalier, som minskar sina utsläpp och släpper fram innovationskraften i nya produkter som är biobaserade samt ingår i en cirkulär ekonomi, säger Kristina Jonäng efter ett besök på Stora Ensos pappersbruk i Hylte.

Kristina Jonäng kandiderar till Europaparlamentsvalet och är särskilt intresserad av den produktion och industriella utveckling som sker i västra Sverige.

Genom besöket vill Centerpartiet lyfta Hyltes villkor i ett EU-perspektiv.

”Kläder, möbler och plastprodukter måste få en längre livstid”

- Hylte kommun var den hallandskommun som hade lägst valdeltagande i Europaparlamentsvalet 2014. Detta vill vi ändra på, säger Anna Roos som är lokal valledare för Centerpartiet i Hylte.

På Stora Enso i Hyltebruk produceras 500 000 ton tidningspapper varje år. 40 fabriker av Hyltebruks storlek står för hela världens samlade produktion av tidningspapper.

Klimatansvar

- Den lilla orten Hyltebruk är verkligen en del av världen. När efterfrågan på tidningspapper minskar globalt ställer man om. I stället satsar Stora Enso här i Hylte på att ta klimatansvar och blanda mald biomassa i plastprodukter som leksaker och engångsbestick, säger Kristina Jonäng som siktar på en plats i Europaparlamentet tillsammans med Fredrick Federley.

Jobb och framtidstro

- Västra och södra Sverige har en industriproduktion som behöver uppmärksammas i ett europeiskt perspektiv. Kraven stiger och vår del av Sverige står sig väl i konkurrensen. Det gäller att villkoren, vad gäller infrastruktur och kompetensförsörjning är tillfredsställande så att dessa företag kan fortsätta växa, skapa jobb och framtidstro, menar Kristina Jonäng, (c) som menar att bland annat EU:s forskningsprogram Horizon2020 kan vara en väg att stötta industriföretagens utveckling.

Hög ambition

Miljö- och klimatfrågor är globala och kräver insatser på alla nivåer, särskilt på EU-nivå. Europa är vår hemmamarknad. Företag och industrier måste ha likvärdiga villkor på hela Europamarknaden. Då ska klimatfrågan beslutas där. Sverige driver på för att EU ska ha en hög ambition. Svensk och särskilt västsvensk industri springer före EU i många avseenden. Höga målsättningar på klimatområdet är en del av den internationella konkurrenskraften.

– Kläder, möbler och plastprodukter måste få en längre livstid. Vi måste sluta med slöseri och se till att skapa fungerande marknader för en annan typ av varuflöden. För att lyckas krävs ekonomiska incitament som gynnar cirkularitet och energieffektivitet.