Rösta på Centerpartiet den 26 maj - för Halland

– Klimatfrågan är den viktigaste frågan inför EU-valet. Över 70 procent av EU:s energi är fortfarande fossil så det finns väldigt mycket att göra där. Halland är en stor producent av förnybar energi så energiomställningen kommer att gynna de halländska företagen, säger Algot Thorin från Harplinge i Halmstad som är en av Centerpartiets kandidater till Europaparlamentsvalet.

- Dels måste man sluta subventionera fossil energi och sen behöver man gå vidare med förnybarhetsdirektivet och handel med utsläppsrätter

Halland är en relativt stor producent av förnyelsebar energi. Med en större energimix och ökad möjlighet att knyta ihop elnätet i Europa så finns det möjligheterna att sälja el. Därför är det viktigt för Halland att klimat- och energidirektiven på EU-nivå snabbas på och implementeras så snart som möjligt.

- De största och viktigaste frågorna bestäms på EU-nivå. Jag skulle vilja påstå att det är viktigare att rösta i EU-valet än i de övriga valen, säger Algot Thorin.

Lyssna på intervju i Sveriges P4 Halland!