Nästa år ska barn och unga få en väg in vid psykisk ohälsa

Anna Roos jobbar för En väg in för barn och unga

 

Redan nästa år ska barn och unga i Halland på ett enklare sätt få hjälp när de mår psykiskt dåligt.

- När du behöver hjälp är det inte du som ska veta om det är socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin eller en kurator du ska boka, säger Anna Roos (C), ledamot i regionfullmäktige och ledamot i psykiatrinämnden.

Ungdomar som mår dåligt kan ha kontakt med både elevhälsa, barn- och ungdomspsykiatri, socialtjänst, habilitering, skola och ungdomsmottagning. Dessutom är det vanligt att man blir runtbollad mellan olika myndigheter.

I samma lokaler

- Med många olika kompetenser som litar på varandras bedömningar samlat på samma ställe blir det enklare att få hjälp i ett tidigt skede. Helst ska det vara rutschkana in och snabba kontakter. Nyckelord är samtidig, samordnat och sammansatt. Lägg även till samlokalisera och sambedöma, så blir det riktigt bra, säger Anna Roos.

Förebyggande arbete

För att möta den växande psykiska ohälsan vill Region Halland också förbättra det förebyggande arbetet.

- Det handlar om att få en god start i livet. Därför är det bra att budgeten också innehåller satsningar på friskvårdsgrupper för barn med fetma och Språkstart Halland, säger Anna Roos.