Centerpartiet Halland:

- Halvera vildsvinsstammen!

Vildsvinen orsakar mycket stor skada i både jordbruk och skogsbruk, och de ekonomiska konsekvenserna kan vara förödande för enskilda företagare. Därför vill Centerpartiet Halland att det tas fram ett nationellt handlingsprogram för en halvering av vildsvinsstammen.

 

- Vildsvinsstammen måste decimeras. I ett första skede bör en halvering av stammen ske. Centerpartiet i Halland föreslår att man exempelvis inför ”skottpeng” på vildsvin eller motsvarande incitament för att öka avskjutningen, skriver Lisbeth Riberth och Henrik Oretorp i en insändare från Centerpartiet Halland.

Under de senaste trettio åren har antalet vildsvin i Sverige ökat explosionsartat. I slutet av 1980-talet fanns det fritt i naturen endast enstaka vildsvin som rymt från hägn. Idag uppskattas antalet vildsvin till drygt 200 000 st. Trots en omfattande jakt och avskjutning ökar antalet vildsvin fortfarande, inte minst i Halland. Vildsvinen har ökat i geografisk utbredning och är nu vanligt förekommande i hela länet.

Vildsvinen orsakar mycket stora skador i både jordbruk och skogsbruk. De ekonomiska konsekvenserna kan vara förödande för enskilda företagare. Detta är en fråga av riksangelägenhet och det ekonomiska ansvaret ska inte ensamt bäras av en yrkeskår.

Vi hävdar därför att vildsvinsstammen måste decimeras. I ett första skede bör en halvering av stammen ske. Centerpartiet i Halland föreslår att man exempelvis inför ”skottpeng” på vildsvin eller motsvarande incitament för att öka avskjutningen. För att nå detta mål, om en halvering av vildsvinsstammen, krävs också ett nationellt handlingsprogram som snarast tas fram. Handlingsprogrammet skall tas fram i samråd med berörda parter som exempelvis LRF och jägarorganisationer. Detta för att ge programmet tillräcklig handlingskraft för att vara ett effektivt stöd för både markägare, myndigheter och jägare.

Centerpartiet i Halland

Lisbeth Riberth, ledamot distriktsstyrelsen

Henrik Oretorp, ordförande distriktsstyrelsen