Utveckla den nära vården

Utveckla den nära vården med mobila hemsjukvårdsteam, "En väg in" och hälsosamtal. Det skriver Agneta Åkerberg och Henrik Oretorp i en insändare.

I Centerpartiets Halland finns vården Nära patienten. Med det menar vi att vård du behöver ofta skall finnas, om inte i hemmet så i en nära tätort. Primärvården ska vara tillgänglig för planerade besök såväl som för akuta mindre åkommor som inte behöver akutsjukvårdens resurser. Personer med hemsjukvård ska inte behöva åka till sjukhusets akut för vård som kan lösas med mobila hemsjukvårdsteam.

Människan före systemet

”Människan före systemet” är centralt för Centerpartiet. För att patienten och dess anhöriga, ska känna trygghet och delaktighet krävs mer aktivitet och närvaro från vårdgivaren. Jämlik vård skapas genom inflytande där fritt val av sjukhus är lika viktigt som val av vårdgivare i primärvården. Ett skifte till att journalen ägs av patienten och inte av vårdgivaren är därför av största vikt. Detta gäller inte minst vid psykisk ohälsa. Eftersom psykiska hälsa också varierar över landet och mellan åldrar och kön, kan sänkta trösklar till vården med ”en väg in” göra det lättare att söka vård tidigt.

Hälsosamtal som förebygger

Det förebyggande arbetet är viktigt för att begränsa behovet av framtida vårdkontakter. Centerpartiet vill att den förebyggande kontakten med äldre, också bör kompletteras med hälsosamtal när det är dags för pension. Även vid kvinnohälsovården och för barn och ungdomar, är det förebyggande arbetet av stor vikt. Genom att se över uppdraget för elevhälsan och ge föräldrar möjlighet till stöd för att stärka sitt föräldraskap kan många av livets senare vårdbehov undvikas.

Centerpartiet i Halland vill att …

  • Mobila hemsjukvårdsteam utvecklas
  • ”En väg in” vid psykisk ohälsa skapas, så att trösklarna sänks för att få vård
  • Hälsosamtal blir en naturlig del av det förebyggande sjukvårdsarbetet

Agneta Åkerberg, Sjukvårdspolitisk talesperson för Centerpartiet Halland

Henrik Oretorp, Ordförande Centerpartiet Halland

Läs mer:

Vården ska finnas nära patienterna