Halland
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Halländsk sjukvård väcker stort intresse

Halländsk sjukvård väcker stort intresse

- Genom att vi jobbar smartare och mer effektivt kan patienterna få bättre vård, säger Christian Lidén om hur information genom AI (artificiell intelligens) kan användas för ökad trygghet och säkerhet.

 

Halland ligger långt fram när det gäller informationsdriven sjukvård.

- Genom att vi jobbar smartare och mer effektivt kan patienterna få bättre vård, säger Christian Lidén som är ordförande för Hallands sjukhus.

Region Halland och Högskolan i Halmstad ligger långt framme med arbetet inom informationsdriven vård, vilket väckt stort intresse både i nationellt och internationellt. Nu etableras samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner och AI Innovation of Sweden för att skapa en ny innovationsmiljö för att förbättra svensk sjukvård.

- Med hjälp av fakta och vårdstatistik som vi fått fram genom Bostonprojektet kan vi till exempel räkna ut vad hjärtpatienter kräver i resurser genom hela vårdkedjan och sätta in resurser på rätt ställe. Genom att jobba smartare och mer effektivt kan patienterna få bättre vård, säger Christian Lidén (C), ordförande för Hallands sjukhus.

Läs mer:

Region Halland och Högskolan i Halmstad i nationellt samarbete kring informationsdriven vård

Nya metoder att utveckla sjukvården

Smarta hem ska få äldre att känna sig trygga och säkra

Samarbete med Bringham och Women´s Hospital