Halland
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Lena Språng, Ny strateg hos Centerpartiet: - Vi behöver tänka utanför boxen och hjälpas åt

Lena Språng, Ny strateg hos Centerpartiet:

- Vi behöver tänka utanför boxen och hjälpas åt

Lena Språng är nyanställd som strateg för Centerpartiet i Halland.

Efter två riktigt bra val satsar Centerpartiet i Halland nu på att bli ännu bättre. Den 16 januari började därför Lena Språng från Varberg att arbeta som strateg för Centerpartiet i Halland.

 

Vad innebär jobbet som strateg?

- Jag ska, i samarbete med förtroendevalda i kommunkretsarna, utveckla det strategiska och långsiktiga arbetet. Det handlar om att både utveckla organisation och politik. Då tror jag att min arbetslivserfarenhet och bakgrund som projektledare kommer vara till stor nytta, säger Lena Språng.

- Vi har börjat med en kartläggning av hur det ser ut i de olika kretsarna och hur man jobbar, för att se vilken strategi vi ska ha. Jag kommer att åka ut och träffa kretsstyrelserna så fort som möjligt. Kretsarna får lämna input på de största utmaningarna. Vi behöver också titta på hur vi fångar upp de unga som röstar på oss. Här behöver vi tänka utanför boxen.

Var har du ditt kontor?

- Jag utågr hemifrån och försöker fördela tiden rättvist mellan Centerpartiets sex kommunkretsar i Halland.

Du jobbar 50 procent som strateg. Vad gör du resten av tiden?

- Då är jag förtroendevald i Varbergs kommun där jag är ordförande i kultur- och fritidsnämnden och ledamot i kommunstyrelsen.

Hur kommer medlemmarna att märka av ditt arbete?

- Jag hoppas att jag ska kunna hjälpa alla kretsar till ett bra medlemsarbete så de kan värva nya medlemmar som trivs med sitt medlemskap. Kretsarna kanske också behöver hjälp med vissa arrangemang och kampanjer. Jag kan hjälpa till att analysera att vi är på rätt platser med rätt budskap.

Vad tycker du om att börja jobba som Centerpartiets enda strateg i landet?

- Jättespännande. Det är en möjlighet att kunna utforma rollen själv. Men här behöver jag också hjälp och input från alla de medlemmar vi har i Halland. Det är inget arbete jag kan göra själv. Alla behöver hjälpa till och vara delaktiga för att vi ska få ett bra resultat, avslutar Lena Språng.