Mer pengar till psykiatrin i årets budget

Psykiatrin och En väg in får 25 miljoner extra i Alliansen Hallands budget för regionen 2021.

- Detta är inget vanligt år. De ekonomiska förutsättningarna är osäkra, skriver de fyra regionråden för allianspartierna Mikaela Waltersson (M), Helene Andersson (C), Benny Strandberg (KD) och Tommy Rydfeldt (L), i ett pressmeddelande.

De har därför valt att låta budget 2021 i stort sett följa budgeten för 2020 med ett stort undantag. Alliansen gör en stor satsning på psykiatrin som tillförs 25 miljoner kronor.

Av dessa går 10 miljoner till barn-och ungdomspsykiatrin för att kunna förverkliga ”En väg in” som innebär att man ska kunna söka sjukvården när man mår dåligt på ett ställe och inte bollas runt.

Eventuellt kommer det att läggas en ändringbudget i november för 2021 då vi förhoppningsvis vet mer om det ekonomiska läget.