Regional cykelplan ska få fler att välja cykeln

Centerpartiets regionråd Helene Andersson vill få fler att välja cykeln som färdmedel. Foto: Anki Enevoldsen

 

Det är bra för hälsa, klimat och miljö. Bra och säker infrastruktur för cykel är viktigt för att hallänningarna ska kunna cykla mer.

- Vi behöver få fler att välja cykel som färdmedel, säger Helene Andersson (C) som är ordförande i Regionstyrelsens tillväxtutskott i Region Halland.

För att nå det övergripande cykelmålet i Halland med ökad andel cykelresor i Halland till år 2029 har ett antal fokusområden tagits fram som, bland annat, handlar om att belysa cykel som ett prioriterat och hållbart transportmedel. Riktningen för hur Region Halland i samverkan med andra aktörer ska arbeta med cykelfrågor framöver pekas ut. Säkra cykelparkeringar och tydlig vägvisning är exempel på prioriteringar i planen.

"Vi behöver synliggöra cykelns positiva effekter"

– Genom den regionala cykelplanen skapar vi goda förutsättningar för en bra och säker infrastruktur så att vi kan cykla mer i Halland. Men vi behöver också synliggöra cykelns positiva effekter mer och det kommer att behövas kompletterande åtgärder i form av beteendepåverkande insatser för att fler ska välja cykel som färdmedel istället för andra alternativ, menar Helene Andersson (C), ordförande Regionstyrelsens tillväxtutskott i Region Halland.

Den Regional Cykelplan 2020­– 2029 har tagits fram i samverkan med de halländska kommunerna och Trafikverket.