Ola Johansson föreslår lika villkor för hästnäringen

Riksdagsledamot Ola Johansson(C) föreslår att lika villkor för hästnäringen, som ofta behandlas hårdare än andra verksamheter i kontakt med myndigheter.

 

I en motion till riksdagen föreslår den halländske riksdagsledamoten Ola Johansson(C) lika villkor för hästnäringen.

- Bara i Halland finns cirka 19 000 hästar och i Sverige 360 000. De är fördelade på små och stora gårdar, säger Ola Johansson.

Vi har ställt frågor till Ola Johansson om hans motion om hästnäringen. Här är hans svar.

Varför är hästnäringen så viktig?

- Hästen ger många unga en fritidssyssla och möjlighet till rörelse och gemenskap. Den skapar också jobb och möjlighet att hålla landskapets ängs- och hagmarker öppna, när jordbruket blir allt mer rationaliserat. Många mindre gårdar i Halland har rustats upp tack vare hästnäringen och privatpersoners hästintresse.

Vad menar du när du föreslår lika villkor för hästnäringen?

- Under ett antal år har jag uppmärksammat de utmaningar och orättvisor som fortfarande utgör ett hinder för många som driver företag med hästar. Hästföretagare behandlas ofta hårdare än andra verksamheter när det gäller kontakten med myndigheter. Skatteverket har i flera fall nekat hästföretagare sin näringsverksamhet med motiveringen att det inte går att skilja på vad som är hobby eller näringsverksamhet.

Vilka är dina förslag?

Jag föreslår därför att Skatteverket förtydligar sin syn på häst som näringsverksamhet. I att likställa hästnäringen så föreslås också att kompensationsstödet gårdsstödet som går till areella näringar också fördelas till djurslaget häst. Till viss del har det ju redan rönt framgång, eftersom det i Januariavtalet nämns att det ska vara tillåtet att bygga ett ridhus, eller ett café i anslutning till en gård. Det och förenklingar i strandskyddet skulle betyda mycket för hästägare i Halland.

Var får du uppslagen till motioner ifrån?

- Förslag på nya motioner får jag under hela året, men det är först på sluttampen de kommer på pränt. I år provad jag att ställa frågan i ett facebookinlägg och därifrån fick jag tre idéer som nu blivit motioner. Så lite nytt finns det, även om mycket är gammalt.