Fredrik Hansson, Centerpartiets kommunalråd i Kungsbacka:

- Alla vinner på smarta miljösatsningar

- För att Sverige ska nå miljömålen måste vi jobba aktivt med de här frågorna i alla våra verksamheter. När vi ställer om till fossilfria fordon bidrar vi också till att det kommer fler fossilfria fordon på andrahandsmarknaden.

 

Systematiskt och steg för steg har Fredrik Hansson under sin tid som politiskt förtroendevald arbetat för att Kungsbacka ska bli en giftfri kommun i framkant.

- Jag såg tidigt att jag i min roll som ordförande i Servicenämnden kunde göra en hel del, säger Fredrik Hansson.

2013 fick Fredrik Hansson igenom att Kungsbacka ska vara en giftfri kommun. Sedan dess har kommunen gjort upphandlingar med miljökrav och samordnat varudistributionen av varor med hjälp av biogasdrivna fordon.

- Våra tjänstemän fick i uppdrag att utreda vilka kemikalier som finns i den miljö där barn och ungdomar finns. Det resulterade i en kemikalieplan som klubbades av kommunfullmäktige 2017, berättar Fredrik Hansson.

"Vi bygger för framtiden"

Utredningen visade att det till exempel fanns leksaker med farliga plaster. De sorterades bort. Pengar avsattes i budgeten för att byta ut farliga plastgolv med hormonstörande ämnen. Kommunen tog också fram en skrift som heter ”Kemikaliesmart förskola”. Den används för att bland annat öka medvetenheten hos personalen.

Sunda förskolor

- När vi bygger nya förskolor och skolor bygger vi numera efter konceptet Sunda hus. Det innebär att vi bygger med material som vi har kontroll på. Vi bygger för framtiden, konstaterar Fredrik Hansson.

Inom ramen för giftfri kommun har även Kungsbacka kommuns lokalvård blivit miljödiplomerade. Det beror på driven personal med ett stort miljöengagemang inom vår lokalvård.

- Inom 2 år från starten nådde lokalvården upp till över 90 procent miljömärkta rengöringsprodukter. Nu ligger vi på 97 procent. Målen överträffades över förväntan väldigt snabbt. Allting går om man bara vill och har engagerad personal, säger Fredrik Hansson.

Med microfiberdukar, vatten och miljömärkta produkter blir det rent, utan skadliga kemikalier.

Tre ton mindre plast

På personalens initiativ har lokalvården också minskat inköpen av plastpåsar motsvarande 3 ton per år.

- De tog bort plastpåsarna i papperskorgarna. Pappershanddukarna slängs numera direkt i trådkorgen. Undantag finns där man behöver ha påse, men där har man gått över till papperspåse, säger Fredrik Hansson.

Fossilfri fordonsflotta

På fordonssidan har kommunen utifrån kommunens fordonspolicy byggt ut och centraliserat kommunens fordonshantering. Den kommunala bilpoolen, med 48 fordon, är numera fossilfri och via GPS går det att följa upp hur mycket bilarna rullar. Antalet elbilar i kommunens verksamheter är för närvarande cirka 190 stycken.

- Genom det har vi kunnat minska antalet fordon och samnyttja dem bättre. På så sätt blir inte så mycket pengar bundna i bilar. De kan användas i verksamheterna, säger Fredrik Hansson.

Sedan 2 år tillbaka testar kommunen också delning av personalbil.

- Det tror jag vi är först ut i Sverige med. Genom systemet blir personalens bilar bokningsbara på dagtid i bilpoolen. Några av kommunens bilar ingår också i en bilpool som kan nyttjas av allmänheten. Det är en smart miljösatsning som alla vinner på, avslutar Fredrik Hansson.

Text: Anki Enevoldsen

Faktarutor:

Fredrik Hansson

Uppdrag: Kommunalråd och 1:e v ordf i kommunstyrelsen, ordf i Servicenämnden.

Bor: I villa i Vallda med hustru, två döttrar och hund.

Intressen: Jakt, skogsbruk, vår hund, åka skidor och vara i stugan i Sälen.

Politiska intresseområden: Samhällsbyggnadsfrågor, miljö och klimat, idrott och föreningsliv.

Kryss: Fredrik är den politiker i Kungsbacka som fått flest personkryss, både i valet 2014 och 2018.

Kungsbackas miljöarbete i sammandrag

2013 Beslut att Kungsbacka ska vara en giftfri kommun

2013 Beslut om en ny fordonspolicy

2014 Beslut att införa samordnad varudistribution

2017 En kemikalieplan fastställs

2018 Kommunens bilpool blir fossilfri

2018 Kommunen kör igång försök med Delning av personalbil

2020 Kungsbacka först ut med laddstolpe som kan lagra energi

2021 Kommunfullmäktige följer upp kemikalieplanen