Både teknik och personal behövs för en trygg vård

- När sjukvården förändras behöver alla våra medarbetare få möjlighet att tillgodogöra sig nya arbetssätt. En av satsningarna som görs i denna budget är införande av Basår för nyutbildade undersköterskor. Det ger en god start i arbetslivet med bland annat handledning för att stärka denna viktiga yrkesroll, säger Christian Lidén (C).

 

Region Halland har nu beslutat att i budget 2022 satsa på ökad kvalitet inom palliativ vård, tarmcancerscreening och basutbildning för undersköterskor.

- Vi behöver satsa på både modern teknik och personal för att kunna erbjuda en trygg vård, säger Christian Lidén (C).

- Hallands sjukhus medarbetare under det senaste året har visat på en fantastisk förmåga att ställa om och tänka nytt för att hantera Covid-19 pandemin.

Det säger Christian Lidén (C) som är ordförande för Region Hallands driftsnämnd Hallands Sjukhus.

- Inför 2022 kommer fortsatta effekter av pandemin behöva hanteras. Det gör vi genom en fortsatt utveckling av modern teknik för att möta sjukvården nära invånarna på ett tryggt sätt och uppnå en sömlös resa för patienten, säger han.

När det gäller den medicinska utvecklingen av behandlingsmetoder går det snabbt med ökad överlevnad för invånarna. Det gäller inte minst immunoterapi behandlingar för cancer, där patienten helt kan botas, men där en enskild behandlingsserie kan kosta flera miljoner.

- För att kunna erbjuda den bästa sjukvården krävs satsning på både personal och lokaler inför framtiden. Därför behövs det prognostiserade överskottet i budget 2022 för att Region Halland ska fortsätta ligga i toppen med högkvalitativ sjukvård till hallänningarna, säger Christian Lidén.