Nytt program för växande turism som skapar jobb i Halland

Besöksnäringen har en stor betydelse för hela Halland, investeringar som görs i näringen skapar mervärde för alla som bor här och det lockar även till inflyttning.

Halland ska vara ett inbjudande län för turister oavsett varifrån de reser och hur de reser. Vi vill stötta och inbegripa näringslivet med gott bemötande och god service. Vi vill samtidigt kunna ge markägare uppbackning när det uppstår målkonflikter om vår grönaste resurs, naturen. Men Halland ska också vara ett inkluderande län där alla är välkomna, och vi ska ge fysiska möjligheter för dem som har syn-, hörsel, och rörelsenedsättningar.

Några av förslagen i programmet:

 • Att kommun och region i ett närmare samarbete med turistföretagen undersöker möjligheten att ha en gemensam “jobb bank”. Då endera parten bara kan erbjuda säsongsanställning kan den andre parten ta vid och erbjuda anställning över annan säsong, på så vis behålls både kompetens och arbetskraft i regionen.
 • Uppmuntra initiativ där turister besöker flera besöksmål och stannar länge i regionen exempelvis Matdagarna, Hallifornia och Skördetider. Arrangemang som går över flera kommuner och destinationer.
 • Erbjuda utbildningar inom naturturism och värdskap på Munkagårdsgymnasiet och Katrinebergs och Löftadalens folkhögskolor för att utveckla naturturism och besöksnäring.
 • Att kommun och region främjar samarbete mellan stora besöksmål av internationellt intresse med små och kommersiella näringar och med kulturella och kreativa näringar.
 • Att Region Halland skapar ett projekt med målet att skapa träffpunkter och tillfällen för ”ensamturistande” att mötas
 • Att kommun och region står för ”basen” i attraktiva turistområden i form av parkeringar, laddstationer, avfallshantering, toaletter, vandrings- och cykelleder.
 • Stärka landsbygdsutvecklarnas roll generellt, men även som samordnare mellan olika intressen på landsbygden i varje kommun.
 • Se en övergripande struktur när det kommer till avtal, kontrakt eller överenskommelser mellan arrangör och markägare.
 • Uppmuntra näringslivet till en samordnad digital plattform för försäljning av “entrébiljetter” som till exempel fiskekort, tillgång till vandrings- och cykelleder med information om naturens värde.
 • Driva utvecklingen av rid- och MTB-leder (för mountainbike) så att det sker i kommunens och regionens skogar och marker, eller med markägarens tillstånd.
 • Att kunskap om markägarfrågor och allemansrätten ska vara ett krav för tjänstepersoner inom turism, till exempel hos personal på turistbyråer och destinationsbolag.
 • Att Region Halland skall medverka till att marknadsföra Halland som destination.
 • Att tillgängligheten ökas inom hela besöksnäringen.
 • Att serveringstillstånd ges och gårdsförsäljning tillåts för lokala, småskaliga producenter av alkoholhaltiga drycker.
 • Uppmuntra till matprojekt för ökat utbud till besöksanläggningar.
 • Vill se förenklade regler för små verksamheter inom t.ex. B&B, när det gäller boende, mat och serveringstillstånd
 • Ha ett generellt och enkelt regelverk när det gäller Glampingtält och liknande konstruktioner på egen mark.
 • Positionera och marknadsföra digitala plattformar så att lokalbefolkningen, dvs hallänningen adderas för turistinformation oavsett var aktiviteterna sker.
 • Införa turistkort under högsäsong, som kan gälla för resor, biljetter m.m.