Sverige har unika möjligheter

Sverige kan producera vind-, vatten- och biokraft till väsentligt lägre kostnad än andra EU-länder.

I Sverige är produktionskostnaden för ny landbaserad vindkraft ca 35 öre/kWh.

För andra förnybara kraftslag som kan byggas ut i stor skala är produktionskostnaden; biokraft ca 50 öre/kWh, havsbaserad vindkraft ca 40-50 öre/kWh.

Produktionskostnaden för ny kärnkraft i Finland, Frankrike och Storbritannien ligger på 90-100 öre/kWh.