satsningar på laddstolpar, nära vård och kvinnors hälsa i regionens budget

Christian Lidén, Helene Andersson och Anna Roos är glada över många satsningar i regionens budget. Bland annat ingår satsningar på miljö, kvinnors och ungas hälsa och nära vård. Foto: Johanna Nolsa.

 

Satsningar på kvinnors hälsa, En väg in, bredband via fiber, laddstolpar och den nära vården. Det är några av inslagen i Region Hallands nya budget som nu har klubbats av regionfullmäktige.

Centerpartiets förtroendevalda i Region Halland har i budgetarbetet särskilt lyft hållbarhetsfrågor som gäller miljö- och klimatåtgärder, kinnors och ungas hälsa och att vården måste finnas nära i hela Halland. I dag har budgeten klubbats av regionfullmäktiges 71 ledamöter.

 

- Att vi nu kan göra satsningen på en specialiserad smärtklinik är bra. Personer som lider av smärtproblematik påverkas ofta i hög grad i livet, kan vi lindra smärtan för patienter med specialistkompetens i smärtproblematik så vet vi att det gynnar livskvalitén påtagligt. Smärta är en komplicerad fråga och inte en ensam diagnos, därav gynnar denna satsning många, säger Christian Lidén (C) som är ordförande för Hallands Sjukhus.


- Det är också viktigt att möjligheten till grön rehab finns kvar, det behövs för att vi ska ha en jämlik och jämställd vård, säger regionstyrelsens vice ordförande Helene Andersson (C).

 

En väg in

Psykiatrin är ett annat område som står i fokus. Barn och unga som lider av psykisk ohälsa ska snabbt få rätt stöd på rätt vårdnivå. ”En väg in”, kontaktcentret för barn och ungas psykiska hälsa är ett gott exempel på hur vården lotsar den unga och familjen framåt. En väg in, många vägar ut.

 

- Vi kan inte blunda för att psykisk ohälsa, depression, nedstämdhet och utmattning ökar bland unga. Att investera i barns utveckling och välmående ser vi som en investering för framtiden. Sambandet mellan skolprestation och psykisk hälsa är bevisat stark och därför är det idag kanske viktigare än någonsin att ge barn och unga de förutsättningar de behöver för att skapa ett mer välmående, hållbart och värdeskapande liv, säger Anna Roos (C) som är ledamot i psykiatrinämnden.

 

Insatser för en vård nära invånaren

Flera av Centerpartiets fullmäktigeledamöter lyfter under mötet den nära vården.

 

- Centerpartiet tar ansvar och vill skapa vård för Hela Halland, med trygg och sammanhållen vård nära, en god arbetsmiljö och där du som individ får bestämma över ditt liv. Med olika lösningar såsom digitala kontakter med 1177 eller rullande vårdcentraler för fysisk vård på fler orter på landsbygden skapas en helhet för god och nära vård i Halland även 2023, säger Christian Lidén.


Hållbar utveckling för hela Halland


- Halland ska bli Sveriges grönaste tillväxtregion. Det är en målsättning för Centerpartiet i vårt arbete i regionen. Hela Halland spelar verkligen lika stor roll i detta arbete. För att lyckas med detta behöver vi stärka grön omställning på alla nivåer genom samhällsplanering och en hållbar energiutveckling i hela regionen, säger Helene Andersson.


Som ett konkret exempel lyfter hon bland annat Alliansens satsning på 10 miljoner kronor till laddinfrastruktur i hela länet.

 


Några av satsningarna i regionens budget:

  • Satsningar på kvinnors hälsa
  • Fortsatt satsning på En väg in för barn och unga med psykisk ohälsa
  • Fortsatt satsning på bredband via fiber i hela Halland
  • Mer pengar till närsjukvården
  • Satsning på laddstolpar för elbilar i hela Halland