Christel är ny i distriktsstyrelsen

Christel Cederberg från Harplinge är ny i Centerpartiet Hallands distriktsstyrelse. Till vardags arbetar hon som forskare och lärare vid Chalmers.

Christel Cederberg bor på en gård utanför Harplinge. Hon är agronom och disputerad i miljövetenskap och har lång erfarenhet av jordbruks- och livsmedelsfrågor.

Christel arbetar idag som forskare och lärare inom hållbar biomassaproduktion och markanvändning vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och har ett stort nationellt och internationellt kontaktnätverk inom hållbart jordbruk.

- Jag är ny i politiken sedan 2021, och skälet till att jag valde att engagera mig i Centern är bland annat mitt intresse för landsbygdsfrågor, säger Christel.

Vår tids stora samhällsutmaningar med först pandemin och nu kriget i Ukraina visar tydligt hur viktigt det är med en bättre försörjning av mat och energi i Sverige och att vi måsta satsa på att utveckla landsbygden. Utbildningsfrågor intresserar mig också mycket, och en av de bästa sakerna i mitt jobb är alla möten med intresserade och engagerade studenter.

Se också den nya filmen med Christel!