Gör flyget grönare

Bild

Flyget kommer även i framtiden att vara svårersättlig för längre resor. Sverige är ett avlångt och glesbefolkat land, därmed är flyget oerhört viktigt. Däremot kommer det att bli helt avgörande för framtiden att vi också utvecklar flyget, inte minst med elektrifiering och hållbara biodrivmedel för en smart klimatomställning.

Den regionala flygplatsen i Halmstad är viktig för hela Hallands utveckling och tillväxt. I Varberg finns också en aktiv flygklubb som har en viktig roll för insatser inom krisberedskap. För att framtidssäkra fälten krävs att möjligheten till elektrisk infrastruktur för laddning av elflygplan bevakas. Framtiden är nära för privata små elflyg, vilket gör att aktiviteten på flygplatserna ökar.

Gör flyget grönare

  • Förbered och utveckla laddningsinfrastrukturen för elflyg.
  • Fortsätt arbetet med biobränsle i tankarna.
  • Installera solcellspaneler i större omfattning på flygplatsen i Halmstad.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.