Infrastruktur i Halland

Bild

Centerpartiet vill att infrastrukturen ska bidra till en lägre bränsleförbrukning. En viktig nyckel för att uppnå maximal energi- och bränsleeffektivitet inom både livsmedels- och skogsbruksproduktion är infrastruktur för transporter. Därför bör infrastrukturen ses över i hela Halland.

Centerpartiets förslag:

  • Att en ny infrastrukturplan för hela Halland tas fram med fokus på bränsleeffektivitet, intermodulära omlastningsmöjligheter och effektiva transporter för skog- och livsmedelsproduktion.
  • Bygg ut infrastruktur för förnyelsebara bränslen och laddning, såväl för bilar och tunga fordon som för flyg och sjöfart, med möjligheten att även automatisera och digitalisera transporterna.
  • Region Halland ska senast 2025 nå utbyggnadsmål med 100 procent bredbandstäckning av hushållen.

Läs mer om Centerpartiets olika förslag:

Centerpartiets förslag för att göra det lättare att åka buss och tåg

Centerpartiets förslag för att göra det lättare att cykla

Centerpartiets förslag för säkra och framkomliga vägar

Centerpartiets förslag för mera järnväg i Halland

Centerpartiets förslag för att göra flyget grönare

Centerpartiets förslag för hållbara hamnar

Hämta hela programmet för infrastruktur här!


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.