Hållbara hamnar

Bild

Halland har tre stora hamnar - Hallands Hamnar Varberg, Hallands Hamnar Halmstad och Falkenbergs Terminal AB. Centerpartiet vill ge hamnarna möjlighet att utvecklas hållbart.

Varberg är den ledande hamnen i Sverige då det gäller utskeppning av sågade trävaror och andra skogsprodukter. Halmstad är den ledande hamnen för hantering av recycling-produkter och har goda möjligheter att hantera containertrafik. I Falkenberg har man specialiserat sig på torrbulk av bland annat salt och spannmål.

Hamnarna har väl utvecklade gröna profiler, med god förmåga att växa
tillsammans med godsbangårdar och omlastningsytor för lastbilstransporter

Centerpartiets förslag för hållbara hamnar:

  • Reservera mark runt hamnarna så de har möjlighet att växa.
  • Utveckla passagerartrafik med båt för ökat interregionalt samarbete och besöksnäring.
  • Vägar till och från hamnarna ska vara lämpliga för tunga transporter, även av farligt gods.
  • Hamnarna ska i högre grad elektrifieras, digitaliseras och automatiseras.
  • Inför och bygg ut laddinfrastruktur för att ta emot eldrivna fartyg.
  • Inför infrastruktur för vätgas för sjöfarten.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.