Säkra och framkomliga vägar

Bild

Regionen har ett antal viktiga större vägar som har stor betydelse för företag och enskilda
personer. Genom ett bättre trafikflöde ökar transporttakten samtidigt som utsläppsmängden minskar.

Gör de större vägarna säkrare och mer framkomliga

  • Förbättra säkerheten på väg 158, 41, 153, 154, 150, 25, 26, 24 och 15.
  • Satsa på 5G-mobilnät som är en förutsättning för självkörande bilar.
  • Satsa på pilotprojekt för elektrifierade vägar genom Halland.
  • Förenkla byggreglerna för laddinfrastruktur.
  • Inför infrastruktur för vätgas.
  • Ta fram en ny infrastrukturplan för hela Halland med fokus på bränsleeffektivitet, intermodulära omlastningsmöjligheter och effektiva transporter för skog- och livsmedelsproduktion.

Uppmuntra sam- eller medfinansiering

  • Undersök möjligheten till samverkan inför projektering och se över alla investeringar i infrastrukturen.

Läs mer i vårt program för infrastruktur , 233.4 kB.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.